ወግዒ ክንክን ጥዕና | Zorgcafé

zorgcaféዝኾነ ጥዕናዊ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ? ፣ብሓንሳብ ሻሂ እንዳ ሰተኻ፣ኣብ ወግዒ ክንክን ጥዕና ብቀሊሉ ክትሓት ወይ ምኽሪ ፣ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ውን ናብ ሆስፒታል ክትከይድ እንተ ኼንካ ወለንተኛታት ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

  • ሰሉስ    12፡00 ድቀ- 16፡00 ድቀ
  • ሮቡዕ    13፡00 ድቀ- 17፡00 ድቀ
  • ዓርቢ    13፡00 ድቀ- 17፡00 ድቀ

ወግዒ ክንክን ጥዕና ዝተፈላለዩ ወለንተኛታት ሓገዝቲ ኣለዋ። ንኣብነት ከም ኣስተርጎምቲ እንግሊዜኛ፣ትግርኛ፣ዓረብኛ።

ኣስቶርጎምቲ ቀጻሊ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክህሉዉ ኣይክእሉን ይኾኑ።ኣብ ወግዒ ክንክን ጥዕና ወይ ኽዘልኽ ኣስቶርጋሚ ምዓስ ኣሎ ክትውከስ ትኽእል።ወግዒ ክንክን ጥዕና/ኸዘልኽ ንሓደስቲ ወለንተኛታት ኩሉ ግዜ ክፉት’ዩ።ነዘርላንድ ቃንቃ ትዛረብ እንተኼንካ ደስ እንተ ኢልካ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ፣ወይ ድማ ኣብ ናይመኸን ነዊሕ/ሓጺር ዝተቀመጥካ፣ኣብ ንጥፈታት ምሕጋዝ ኩሉ ግዜ ይከኣል።

Zorgcafé | Gezellig (ኣብ ትሕቲ እንዳ VWN)
Ganzenheuvel 56, Nijmegen

Leave a Reply

Your email address will not be published.