ኣብ ናይመኸን ብፈይስቡክ ርክብ ምፋጣር | Nijmegen online

ኣብ ግሩብ ማሕበር ምኻን ወይ ገጽ(page) ምስዓብ ።ሓደስቲ ሰባት ወይ ነባራት የላልየካ። ኣብዚ ነብስካ ተላሊ ክእለትካ። ምስ ሰባት ብዙሕ ርክብ ምፍጣር ናብ ቅድሚት የሰጉመካ። ወላ ውን ንእሽተይ ጸገም ኣብ ግሩብ ፈይስቡክ  ክትሕገዝ ትኽእል።

 • Eri Nijmegen Community
 • Refugees in Netherlands Nijmegen

  ኣብ ናይመኸን ሓድሽ ዲኻ(ኣብ ካምፕ፣ገዛ፣ወይ ተማሃራይ )ወይ ነዊሕ ዝተቀመጥካ ምስ ሓደስቲ ርክብ ክህልወካ ትደሊ። ኣብ ግሩብ ፈይስቡክ ብቀጥታ ክትሕብር ትኽእል። በዚ ብቀሊሉ ርክብ ክትገብር ትኽእል። ኣትጥፋእ!

 • Spullen voor statushouders Nijmegen

  ንብረት የድልየካ'ሎ ንገዛኻ? ኣብዚ ገጽ ፈይስቡክ ንብረት ናይ ገዛ ክትረክብ . ብነጻ ክትወስዶ ትኽእል።
 • Independent Volunteers Nijmegen
  Nijmegen legt contact op facebook Welcome to Nijmegen

  ሓደ ሓደ ግዜ ንሓደሽቲ ሰባት ትሕግዝ’ዶ ሕቶ ይህልወካ ሕቶኻ ንመን ክትሓቶ ትኽእል ። ንኣብነት ካብ ፍሉኽትሊንቨርክ(VWN)ወጻኢ ወለንታዊ ስራሕ ይህልወካ ።ኣብዚ ግሩብ ክትሓትትን፣ፍልጠት ክትለዋወጥን፣ሓገዝ ክትረክብን ትኽእል።

 • Welcome to Nijmegen 

   ፈይስቡክ ገጽ ዝቆመት ንናይመኸን፣ሓደሽቲ መጻእቲ ፣ከባብያዊ ዜና፣ካልእን።  ምስዓብን ተከታታሊ ሃድሽ ሓበሬታ ኩን!
 • Welcome to the Neighbourhood (Lent Griftdijk)
 • Talenten Team Lent
 • Gezellig Nijmegen (ontmoetingscentrum)