ቋንቋ ነዜርላንድ ባዕልኻ ከተጽንዕ ደሊኻ?ኣብ ቤት ንባብ ናይመኸን ብፉሉይ ኣብ መቀመጢ መጽሓፍቲ ተቀሚቱ ኣሎ፣ኣብኡ መጽሓፍቲ፡መዝገብ ቃላት ምስ ስእልታቱ ዛንታታትን።ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቤት ንባብ ከተጽንዕን ክትጥቀምን ትኽእል።ንዛያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ወብሳይት ምብጻሕ ይከኣል፣ Meer informatie vindt u op de website van de bibliotheek.

  • ንኩሉ ሰብ
  • ብነጻ
  • ምምዝጋብ ኣየድልን
  • ዝኽፈተሉ ሰዓታት ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ፣. De openingstijden vindt u hier.

ኣድራሻ Taalpunt

Dukenburg & Lindenholt
Bibliotheek Zwanenveld
Adres: Zwanenveld 90-98

Nijmegen Centrum
Bibliotheek Mariënburg
Mariënburg 29

Nijmegen West
Bibliotheek De Biezantijn
Adres: Waterstraat 146

Hatert
Bibliotheek Hatert
Adres: Couwenbergstraat 20

Goffert
Bibliotheek Muntweg
Adres: Muntweg 207