ኣብ ናይመኸን ኣርባዕተ ናይ ቋንቋ ቦታታት (Taalcafe’s) ኣለዋ።  ሰባት ኣብ ቋንቋ ዳች ዘለዎም ምልከት ንኸማዕብሉ ብሓባር ኣብዘን ቦታታት ይራኸቡ። ብደስ ዘብል ኣገባብ ቋንቋ ትምሃርን ከምኡ’ውን ገለ ብዛዕባ ቀንዲ ልምድታት ሃገረ ኔዘርላንድ ዝኾኑ ነገራት ትምሃር። ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ዕዱም’ዩ ማለት ደቂ ተባዕትዮ፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ንኣሽቱ፡ ዓበይቲ። ቋንቋ ነዜርላንድ ትዛረብ? እዚ ናይ ቋንቋ ቦታታት ናይ ወለንተኛታት ሓገዝ ንምቕበል ኩሉ ግዜ ድሉው’ዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ድረ-ገጽ ተወከስ  Meer informatie vindt u op de website van de bibliotheek Nijmegen.

  • ንኹሉ ሰብ
  • ብነጻ
  • ምምዝጋብ ኣየድልን
  • ልምምድ ኣብ ምጽሓፍ፡ምንባብ፡ምስማዕ ወይ ድማ ምዝራብ
  • ኣብ Dukenburg  መውዓሊ ህጻናት ንቆልዑ ምጥቃም ይከኣል

ኣድራሻን ሰዓታትን Taalcafés

Nijmegen Centrum
Bibliotheek Mariënburg
Adres: Mariënburg 29
Tijd: 10:00 – 12:00 uur op woensdag

Nijmegen West
Bibliotheek De Biezantijn
Adres: Waterstraat 146
Tijd: 14:00 – 15:00 uur op woensdag

Dukenburg & Lindenholt
Bibliotheek Zwanenveld
Adres: Zwanenveld 90-98
Tijd: 10:00 – 12:00 uur op maandag

Lent
In het café van “De Ster”
Adres: Queenstraat 37b
Tijd: 10.00-11.30 uur op woensdag