ራውዳባት ዩኒቨርሲቲ ናይመኸን፡ ብዛዕባ ናይ ደቂ-ሳባት ሓንጎል ብከመይ መንገዲ ይስርሕ? ጥዕና ዘማልአ ሓንጎሎ ክህልወና

ራውዳባት ዩኒቨርሲቲ ናይመኸን፡ ብዛዕባ ናይ ደቂ-ሳባት ሓንጎል ብከመይ መንገዲ ይስርሕ? ጥዕና ዘማልአ ሓንጎሎ ክህልወና እንታይ ምግባር ይከኣል? ናይ ድቓስ ሳዕቤን እንታይ ይመስል? ኣብ ግዜ ጭንቀት፡ መግቢ ብሓፈሽኡ ኣብ ኩሉ ዘጋጥመና ተሞኽሮታት ሂወት ብዝምልከት ፍሉይ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብዚ መጽናዕቲ  ተገዳስነትን ሱታፈን ኣርእዮም እዮም።  ስለዚ እዚ መጽናዕቲ ካብዚ ሕጂ እዋን ንኩሎም ተሳተፍቲ ክፉት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ መጽናዕቲ ተገዳስነት ምስዝህልወካ: ንካልኦት ኣበርክቶ ክትገብር ምስ ትደሊ: ኣብዚ መጽናዕቲ ተሳተፉ።

ቅጥዕታት ናይ ተሳታፍነት ድማ ዝስዕቡ እዮም።

  • ዕድመ: ኣብ ሞንጎ 30-40 ዓመት
  • ኣብ ከባቢ ናይመኸን ዝቅመጥ
  • ተገዳስነት ብዛዕባ ጽልዋ ኣእምሮና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ዘለዎ።

እዚ እንታይ ማለት እዩ?

ኣብ ዓመት ንሰለስተ ሰሙን: ናይ ንጥፈታት መዐቀኒ መሳርሒ ምውዳይ:  እንተላይ ኣብ ግዜ ድቃስ፡ ምምላእ መልሲ ቅጥዕታት የጠቃልል።

ናብ ዩኒቨርሲቲ ናይመኸን ኣብ ዓመት: ንሰለስተ መዓልታት ምምጻእን ዝተፈላለዩ መርመራታት ምክያድ ንኣብነት፡ ናይ ኣካላዊ ብቅዐት መርመራ፡ ናይ ደም መርመራ: ከምእውን ናይ ሓንጎል ስእሊ ነጻ ዝኾነ ይውሰድ።

ናይ ተሳታፍነት ሞሳ (ዓስቢ) ድማ ነዚ ይመስል።

  • ዝወሓሰድ ክፍሊት 150 ኤይሮ
  • ውጺኢት መርመራን መጽናዕትን
  • ናይ ሓንጎል ስእሊ ብነጻ የወሃበካ
  • ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይመኸን ደስ ዘብል ግዜ ተሓልፍ።

ክትሳተፈ ምስ ተደሊ በዚ ተወከስ:

Www.dertigersbrein.nl

Info@dertigersbrein.nl

06-50008389