ምምጻእ ናብ ማእከል ቦታ ኸዘልኽ | ontmoetingscentrum Gezellig

ኸዘልኽ ማለት ሓደ ማእከል መራኸቢ መላለዪ ቦታ ኣብ ናይመኸን እዩ።እዚ ቦታ እዚ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 13፡00 ክሳብ 17፡00 ኣብ ዘሎ ክፉት'ዩ።

ኣብዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል፡

⇒ ምጽዋት ተኒስ 
⇒ ምልላይ ሓደስቲ ሰባት
⇒ ቡን ወይ ሻሂ ምስታይ
⇒ ሓበሬታታት ምልውዋጥ
⇒ ልምምድ ቃንቃ ነዜርላንድ
⇒ ኣብ ዝኮነ መደባት ምትሕግጋዝ

እዚ ማእክል ቦታ ኸዘልኻብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ እንዳ ፍሉኽትሊንወርክ (VWN) ይርከብ።
ሓደ ግዜ መጺእካ/ኪ ርአዮ።

Gezellig Nijmegen

Ma/Mo - Vrij/Fri
13.00-17.00