መስመር B1

ቋንቋ ዳች ምንባብ፡ ምስማዕ፡ ምዝራብን ምጽሓፍን እንተወሓደ ብደረጃ ቋንቋ B1 ትመሃር። ብተወሳኺ ፍልጠት ሕብረተሰብ ነዘርላንድስ (KNM) ዝብል ትመሃር። ብተመሳሳሊ፡ ዕዳጋ ስራሕን ተሳትፎን ሞዱል (MAP) ትኽተል። እዚ ድማ ኣብ እዋን ዜግነታዊ ውህደትካ ምስ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ሃገረ ነዘርላንድስ ስጡም ርክብ ይገብረልካ። እዚ ናይ ትምህርቲ መስመር ኣብ ሃገረ ነዘርላንድ ንምስራሕ ጽቡቕ ምድላው ሓጋዚ`ዩ፡ መብዛሕትኦም ዕውታትን ዝወሃሃዱ ሰባት ነዚ መንገዲ ይኽተሉ።

ምዝዛም፡ መስመር B1

እዞም ዝስዕቡ ፈተናታት ክትወስድ ኣለካ፡

  • ናይ ምንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምዝራብን ምስማዕን > ፈተና ኣብ ዝተሓተ ደረጃ B1
  • ፈተና KNM

ብዛዕባ ማፕ MAP ምስ ከመንተ ናይመከን መዛዘሚ ዝምልከት ምዝርራብ ትገብሩ።

ኣብቲ ናይ ስራሕ ዕድላትን ተሳታፍነትን ሞዱል ከምእውን ናይ ተሳታፍነት ክታምካ ብምንባር ትዛዝም።

 

ኩሉ ካባካ ዝጥለብ ብዓወት ዛዚምካ`ዲኻ?

ሽዑ ናይ ኢምበርኩሪ (ዜግነታዊ ውህደትካ) ሓሊፍካ ማለት`ዩ! ብዛዕባ ምስክርት ወርቓቅ ዝምልከት ድማ ኣብዚ ምንባብ ይከኣል።