Uw huurwoning

Wanneer u uw verblijfsvergunning heeft, wordt u gekoppeld aan een gemeente. Deze gemeente gaat op zoek naar een woning voor u. Als dit een passende woning is, dan moet u de woning accepteren. Soms krijgt u eerst een tijdelijke woning voordat u uw eigen huis krijgt. Een vrijwilliger van VluchtelingenWerk in de gemeente helpt u met het regelen van veel zaken rondom uw woning.

Sociale huurwoning 

Alle statushouders die gekoppeld zijn aan een gemeente krijgen uiteindelijk een eigen woning. Het gaat om een sociale huurwoning. Een sociale huurwoning is een goedkope huurwoning voor huishoudens met een beperkt inkomen. De huur van eens sociale huurwoning ligt onder de €710 per maand (zonder kosten voor gas, water en licht). 

Sociale huurwoningen zijn vaak eigendom van een woningcorporatie. Een grote organisatie die de huizen bouwt, opknapt en verhuurt. Om een sociale huurwoning te krijgen moet u zich inschrijven. U komt daarna op een wachtlijst. Alle Nederlanders kunnen zich hier voor inschrijven. Om recht te hebben op een sociale huurwoning moet u een lange wachttijd hebben.  Vaak duurt het jaren voordat u recht heeft op de woning. Er is een lange rij met wachtenden voor u. 

Voorrang op de wachtlijst voor een woning

In de meeste gemeenten krijgt u als statushouder voorrang voor het krijgen van een woning. Dit geldt ook in Nijmegen. Heeft u een verblijfsvergunning gekregen? En bent u aan de gemeente Nijmegen gekoppeld? Dan komt u boven aan de wachtlijst te staan voor een sociale huurwoning. Als er een passende woning vrijkomt, krijgt u die door COA aangeboden. U krijgt maar één aanbod. 

Let op:
U moet dit aanbod accepteren. Doet u dat niet, dan verliest u de voorrang op de wachtlijst. In de praktijk kan het zijn dat u dan dakloos wordt, omdat u toch binnen twee weken de COA-locatie moet verlaten. Een betaalbare andere huurwoning vinden, is vaak onmogelijk.

Huurcontract voor uw huis tekenen

Als u een huis gaat huren, tekent u eerst een huurcontract. Daarin staan de regels voor het huren. Als u een partner heeft, ondertekent u beiden het huurcontract. Vanaf de dag dat u het contract heeft ondertekend, heeft u twee weken de tijd om vanuit het AZC naar uw woning te verhuizen. U betaalt elke maand huur. De hoogte van de huur is per huis verschillend. 

Huurtoeslag - extra geld voor de huur

Heeft u een laag inkomen? En heeft u een sociale huurwoning? Om u te helpen bij het betalen van uw huurwoning heeft u soms recht op huurtoeslag. Uw inkomen en uw spaarrekening moeten dan lager zijn dan een bepaald bedrag. Hoe hoog de huurtoeslag is hangt af van uw familiesituatie en uw inkomen. 

Meer informatie over huurtoeslag.

Inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen

U schrijft zich zo snel mogelijk in bij de gemeente waarin het huis staat dat u huurt. Dat doet u met uw VWN-vrijwilliger. De gemeente noteert uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Hiermee weet de overheid in Nederland wie waar woont. Deze gegevens zijn ook belangrijk om bijvoorbeeld uw huurtoeslag, bijstand of kinderbijslag te regelen.

Een tijdelijke woning in uw gemeente

Soms biedt de gemeente waar u gaat wonen niet meteen een sociale huurwoning aan, maar een tijdelijke woning. Ze mogen u hier maximaal 2 jaar in laten wonen. Als dit een GVA woning is: 
⇒ Dan betekent het dat u nog het zelfde weekgeld krijgt van COA.
⇒ En hetzelfde verzekerd bent via de verzekering die COA heeft geregeld.

Zodra deze gemeente een eigen woning voor u heeft gevonden, heeft u recht op de bijstandsuitkering.

Gaat u verhuizen naar uw eigen woning?

Gefeliciteerd met uw woning! Vluchtelingenwerk heeft welkomstbrochures gemaakt in verschillende talen. Hier vindt u alle zaken die u moet regelen.

Arabic: VWN Welkom in uw gemeente
English: VWN Welkom in uw gemeente 
Tigrinya: VWN Welkom in uw gemeente

Dutch: VWN Welkom in uw gemeente