Nadat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen, wordt u binnen 2 weken door COA gekoppeld aan een gemeente in Nederland. Ze proberen hierbij rekening te houden met uw werk, opleiding en gezinssituatie. De woningbouwcorporatie in deze gemeente gaat dan op zoek naar een passende woning voor u. 

⇒ U wordt eerst op een wachtlijst geplaatst voor mensen die wachten op een passende woning in de gemeente. In de meeste gemeenten zult u voorrang krijgen als statushouder. Gemeenten kunnen dit zelf beslissen.
⇒ U krijgt maar één aanbod op een huis. Als het een passend huis is, dan moet u het aanbod accepteren. Doet u dit niet? Dan verliest u uw recht op voorrang op de wachtlijst. U moet binnen twee weken het COA verlaten. U kunt u weer registeren op de huizenlijst maar u komt weer helemaal achteraan te staan. In de praktijk betekent dat: er is geen huis voor u. U loopt dan het risico op straat te komen staan. 

Meer informatie over huisvesting van nieuwkomers

U vindt meer informatie op deze pagina van de overheid.

Kan ik de gemeente waar ik ga wonen zelf kiezen?

In principe kunt u dit niet zelf kiezen. Statushouders worden verdeeld over Nederland. Maar COA probeert vaak om u een huis te geven in de buurt van uw AZC. In een gesprek met COA kunt u aangeven welke gemeente uw voorkeur heeft. Het is niet altijd mogelijk hier een huis te krijgen, soms krijgt u een huis veel verder weg. 

Er zijn uitzonderingen, in de volgende gevallen kunt u proberen om een koppeling met een gemeente te vragen:

⇒ Als u er eerstegraads familie (ouders, kinderen) heeft wonen
⇒ Als u studeert in de gemeente. Dit gaat om een reguliere opleiding, dus geen inburgeringscursus of taalles. U heeft hiervoor een bewijs van inschrijving van DUO nodig.
⇒ Wanner u werkt in de gemeente. Het gaat hierbij om een betaalde baan van minstens 8 uur per week met contract. U moet hiervoor een ondertekend contract en loonstrookje laten zien aan het COA.
⇒ Bij belangrijke medische behandelingen in een gemeente die ergens anders niet kunnen worden uitgevoerd. 

Kan ik de gemeente waar ik moet gaan wonen veranderen? 

Nee, maar er zijn een paar uitzonderingen. Soms zijn er veranderingen tijdens de periode wanneer u wacht op een huis in de gemeente. Gaat u studeren, vindt u werk of krijgt u belangrijke medische behandelingen in de gemeente terwijl u bent gekoppeld aan een andere gemeente? Geef het dan aan bij de COA. Het COA zal kijken naar mogelijkheden om een woning te vinden dichter bij uw werk, studie of ziekenhuis. 

Tips voor stadskoppeling

⇒ Praat direct met COA over de mogelijkheden.
⇒ Zorg voor zoveel mogelijk feitelijke zaken en bewijzen die aantonen waarom u in een bepaalde gemeente zou willen vestigen (bijv. familie, studie, (vrijwilligers)werk, belangrijke medische hulp of kansen op een baan in een gemeente).
⇒ Een vrijwillige baan met contract is GEEN garantie voor een verandering in de stadskoppeling, maar het zou de kans op een verandering kunnen vergroten. Meer bewijs voor integratie in een bepaalde stad/gemeente zorgt voor meer kans om hieraan gekoppeld te worden!
⇒ Vraag een Nederlandse vriend of vrijwilliger om hulp! U kunt altijd hulp vragen via de facebookgroep Refugees in the Netherlands Nijmegen