wat zijn de psychische symptomen?

wat zijn de psychische symptomen?

Hoe merk ik dat ik psychische klachten heb?

 

Iedereen voelt zicht weleens somber of angstig. Dat is normaal. Kom je echter al dagen je bed niet uit? Heb je geen trek, slaapproblemen of terugkerende negatieve gedachtes? Ben je overmatig angstig voor specifieke situaties, dingen in je verleden of voor de toekomst en kun je hierdoor niet meer goed functioneren? Heb je nachtmerries of flashbacks van gebeurtenissen die je hebt meegemaakt? Misschien heb je wel last van een psychische aandoening. Maar hoe herken je dat?

De meest voorkomende psychische stoornissen zijn depressie, angststoornissen, ADHD, autisme, persoonlijkheidsstoornissen en somatisatiestoornissen. Een diagnose van deze stoornissen in Nederland wordt doorgaans gesteld op basis van een standaard boek, de Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Diseases (DSM-5) genoemd, waarin de symptomen staan die bij elke stoornis horen.

Een depressieve stoornis wordt gekenmerkt door vijf of meer van de volgende symptomen, waarvan minstens één sombere stemming of verlies van interesse en plezier moet zijn. De symptomen moeten minstens twee weken aanhouden.

 • Gewichtsverlies of –toename
 • Slaapproblemen (te weinig of te veel)
 • Vermoeidheid, verlies van energie
 • Waardeloosheid of schuldgevoelens
 • Moeite met concentreren, besluiteloosheid
 • Terugkerende gedachtes aan de dood

Angststoornissen worden gekenmerkt door een excessieve angst en bezorgdheid die gedurende zes maanden vaker wel dan niet aanwezig zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen of activiteiten. Verdere symptomen zijn:

 • Moeite om de angst onder controle te houden
 • Rusteloosheid, snel vermoeid raken, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, spierspanning en/of slaapstoornis
 • Beperkingen in het (bv. sociale of beroepsmatige) functioneren

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaat als een trauma niet goed verwerkt kan worden waarbij je (herhaaldelijk) bent blootgesteld aan een feitelijke of dreigende dood. De verschijnselen zijn een natuurlijke reactie op ernstige dreiging, maar ze houden nog steeds aan nadat de dreiging is afgelopen. Typische symptomen zijn:

 • Verhoogde prikkelbaarheid
 • Herbelevingen in de vorm van nachtmerries, flashbacks
 • Vermijding van prikkels geassocieerd met de trauma
 • Negatieve gedachten en stemming

Persoonlijkheidsstoornissen worden beschreven als duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van betrokkenen duidelijk afwijkt van de verwachtingen. Duurzaam betekent hier dat dit patroon meestal al vanaf de kindertijd constant aanwezig is geweest. Somatiseren daarentegen is het ervaren van psychosociale onvrede die zich uit in lichamelijke klachten. Er is dan dus geen medische oorzaak te vinden voor lichamelijke klachten. Terwijl lichaam en geest in Nederland meestal als twee aparte dingen worden gezien, is er tussen die twee in Oosterse culturen veelal meer overlap. Psychische symptomen worden hierdoor vaak lichamelijk geuit.

Hoe ga ik om met een psychische diagnose?

 

In de intakefase (de eerste gesprekken) worden vragen gesteld en mogelijk tests en vragenlijsten afgenomen om te kijken of je aan de DSM-5 criteria van een bepaalde stoornis voldoet. Als dit het geval is krijg je een diagnose van een of meerdere stoornissen. Dit betekent dat je behandeling door de zorgverzekering kan worden vergoed en een behandeling die effectief is gebleken voor deze stoornis kan worden aangeboden.

Tijdens de diagnostiekfase komen vaak zaken naar voren die mogelijk minder goed in je leven zijn verlopen. Het kan moeilijk zijn om hiermee geconfronteerd te worden. Acceptatie van belangrijke levensgebeurtenissen en het krijgen van een diagnose is een proces. Je kunt het vergelijken met het leren omgaan met verlies. Acceptatie is hard werken. Je hebt een diagnose gekregen die impact heeft op je leven. Het kan ook voorkomen dat je alleen staat in de acceptatie. Het kan dan handig zijn om je omgeving een keer mee te nemen naar je behandelaar zodat zij informatie kunnen krijgen over je diagnose en beter kunnen begrijpen wat er bij je speelt. Ideeën die jij hebt over wat de diagnose inhoudt en over de behandeling kunnen het accepteren ervan belemmeren. Bijvoorbeeld als je denkt dat medicatiegebruik of psychologische behandelingen een teken van zwakte zijn.

Elisabeth Kübler-Ross onderscheidt een aantal stappen in het acceptatieproces:

 • Ontkenning
 • Woede en/of verzet
 • Marchanderen, onderhandelen met jezelf
 • Depressie/teleurstelling
 • Acceptatie

Dit proces van acceptatie is niet statisch. Je hoeft niet bij ontkenning te starten en af te sluiten met acceptatie. Er zijn zelfs vaak sterke wisselingen tussen de verschillende uitingsvormen en je kan herhaald terugkeren naar een bepaalde uitingsvorm. Er is geen “standaard” te geven voor de duur van het acceptatieproces en wanneer je klaar “moet” zijn met accepteren.

Acceptatie is belangrijk, het helpt je om dingen te kunnen veranderen. Als je bijvoorbeeld het idee hebt “Met mij er niets aan de hand, anderen hebben een probleem met mij”, zul je zelf minder motivatie hebben om aan de slag te gaan. Met als gevolg dat dingen blijven zoals ze zijn. Acceptatie kan ook rust geven. Iedereen heeft sterke en minder sterke kanten. Je kan proberen om je sterke kanten zo veel mogelijk te benutten en met je minder sterke kanten leren om te gaan.

Filmpje van de WHO “Leven met een zwarte hond die depressie heet”:

Op psychische klachten is er nog steeds veel stigma. Terwijl psychische stoornissen, waaronder depressie bijvoorbeeld in Nederland veel voorkomen en veelal geaccepteerd zijn, heerst er in andere culturen vaak nog een taboe rondom psychische stoornissen. In collectivistische culturen kan bijvoorbeeld zowel de persoon die een psychische stoornis heeft als ook diens familieleden worden uitgesloten. Verder wordt er in verschillende culturen op andere manieren omgegaan met psychische stoornissen. In Westerse culturen (zoals Nederland) wordt een depressie bijvoorbeeld doorgaans toegeschreven aan interne verstoringen in een persoon, terwijl een depressie in Oosterse culturen meer als een interpersoonlijke verstoring wordt gezien. Er zijn psychologische instellingen die specifiek met culturele factoren rekening houden (bijvoorbeeld i-psy in Arnhem/Nijmegen, meer informatie bij ‘De GGZ in Nederland’).

De GGZ in Nederland – Welke stappen moet ik ondernemen als ik psychologische hulp wil vragen?

 

Als je het vermoeden hebt dat je een psychische aandoening hebt dan moet je eerst naar de huisarts. Hier kun je naar de ‘praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg’ (POH-GGZ) of gelijk naar een psychologenpraktijk worden doorverwezen. De POH-GGZ zit in de praktijk van de huisarts. Hij of zij is meestal een psycholoog die enkele ondersteunende gesprekken met je gaat voeren om je weer op weg te helpen. Als blijkt dat er toch meer hulp nodig is kun je alsnog worden doorverwezen naar een psychologenpraktijk. Bij psychologenpraktijken wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste lijn of basis GGZ en de tweede lijn of specialistische GGZ. De eerste en tweede lijn zijn doorgaans ambulant. Dit betekent dat je thuis blijft wonen en meestal een tot twee uur per week een afspraak hebt met je behandelaar.

In de basis GGZ kom je bij relatief eenvoudige, milde klachten terecht die binnen een paar (meestal acht) sessies kunnen worden verlicht. In de specialistische GGZ kom je terecht als je last hebt van een combinatie van verschillende klachten. Vaak zitten basis en specialistische GGZ ook bij elkaar in een psychologenpraktijk en wordt tijdens de intakeprocedure bepaald hoe ernstig je klachten zijn en hoeveel sessies met je behandelaar je nodig zal hebben.

Er zijn ook psychologenpraktijken die specifiek gericht zijn op interculturele doelgroepen. Ze hebben dan behandelaren die verschillende talen spreken en patiënten vaak in hun moedertaal kunnen behandelen. Vaak hebben de behandelaren zelf een migratieachtergrond. I-psy is bijvoorbeeld een organisatie met verschillende vestigingen in heel Nederland (waaronder Arnhem en Nijmegen) die psychologische hulp biedt voor vluchtelingen en migranten. Het komt dan ook vaak voor dat je hier naartoe wordt verwezen door de huisarts. Er zijn echter ook andere organisaties die rekening houden met cultuurverschillen in de behandeling van psychische aandoeningen.

Het proces: van aanmelding tot behandeling

Als je wordt aangemeld bij een psychologenpraktijk (zoals i-psy bijvoorbeeld) zal je binnen enkele weken worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit is een gesprek waarin zoveel mogelijk informatie over je klachten, jij als persoon en je omgeving worden achterhaald. Hoe meer je durft te delen hoe beter het beeld van je situatie kan worden ingeschat. Op basis hiervan wordt in overleg met het team een diagnose gesteld. Deze diagnose wordt aan je uitgelegd tijdens een adviesgesprek.

Tijdens dit tweede gesprek wordt ook de behandelvorm die je zult krijgen kort worden toegelicht en wordt overlegd of je ook consulten bij de psychiater nodig hebt. Deze is niet hetzelfde als een psycholoog. De taak van de psychiater is om in overleg met jou medicatie voor te schrijven, terwijl de psycholoog gesprekstherapie geeft en geen medicatie voor mag schrijven.

Na het adviesgesprek zal je op de wachtlijst terecht komen. Als je een voorkeur hebt voor een behandelaar die jouw moedertaal spreekt kan dit betekenen dat je enkele maanden op een plek bij deze behandelaar zal moeten wachten. Als je geen voorkeur qua taal hebt zal je sneller in behandeling komen. De behandelaren spreken allemaal Nederlands en er kan altijd een telefonische tolk worden gebeld die het gesprek live naar je moedertaal vertaald.

Het volgende gesprek is een kennismakingsgesprek met je behandelaar. Hierbij gaat het vooral erom dat je je behandelaar leert kennen en zal het behandelplan worden besproken. Er zal ruimte zijn voor eventuele vragen en twijfels vanuit jouw kant. Na dit gesprek kan de behandeling van start gaan, mits zowel jij als je behandelaar hiermee akkoord gaan. In overleg kunnen de therapiesessies of wekelijks of om de week plaatsvinden. Meestal duren de sessies tussen de 45 minuten en 1,5 uur. Als zowel jij als je behandelaar vinden dat de behandeling voldoende effect heeft gehad volgt er aan het einde een evaluatiegesprek en kan de behandeling worden afgesloten.

 

Welke therapievormen zijn er?

De meest toegepaste therapievorm in Nederland is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Deze therapievorm is gebaseerd op de opvatting dat onze gedachtes, gevoelens en gedrag allemaal samenhangen en dat als je het een verandert het ander automatisch ook verandert. In deze therapie worden dan ook vooral automatisch negatieve gedachtes uitgedaagd en gedrag veranderd bijvoorbeeld door middel van exposure, het blootstellen aan spannende situaties en het ervaren dat de gevreesde verwachtingen niet uitkomen. Voor verschillende stoornissen zijn er verschillende vormen van CGT effectief gebleken in wetenschappelijk onderzoek.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte therapievorm voor Posttraumatische Stressstoornis (PTSS; zie kopje ‘Hoe merk ik dat ik psychische klachten heb?’). Bij deze behandelvorm word je gevraagd om aan een specifiek moment van de traumatische gebeurtenis te denken en vervolgens wordt je werkgeheugen afgeleid. Dit kan bijvoorbeeld door een stip die je met je ogen van links naar rechts moet volgen of door een geluid dat je via een koptelefoon hoort. Hierdoor zal de herinnering op lange termijn nieuw worden opgeslagen en de emotionele lading verliezen.

Filmpje: ‘Hoe werkt EMDR? Een animatie’

Voor persoonlijkheidsstoornissen wordt vaak gebruik gemaakt van schematherapie. Als er sprake is van problemen in de familie of op school kan systeemtherapie effectief zijn. Dit kan bijvoorbeeld een behandeling zijn waarbij je samen met je partner of je kinderen naar de behandelsessies gaat en de interactie in de familie op de voorgrond staat. Relatief nieuw zijn op mindfulness gebaseerde therapievormen. Mindfulness gaat over in het moment zijn, bewust van je lichaam en negatieve gewaarwordingen, gedachtes, of gevoelens te accepteren. Op youtube zijn er tal van video’s met mindfulness meditaties of ‘body scans’ die je uit zou kunnen proberen. De hier beschreven behandelvormen zijn geen uitputtende lijst en er komen steeds nieuwe behandelvormen bij.

Wat is psychotherapie (niet) en wat is het doel?

Tegen verwachtingen van velen in is therapie geen klaaguurtje of hulp bij problemen met instanties. Het is ook geen mogelijkheid om te netwerken en zeker geen wondermiddel. Therapie vergt veel inzet; vooral van jou. De therapeut kan je steunen en handvaten aanreiken om te veranderen. De verandering moet echter vanuit jezelf komen.

Therapie is een veilige plek waar je in kan vertrouwen en zonder oordeel kunt vertellen en onderzoeken hoe het komt dat je vastloopt in je leven. Je krijgt advies en oefent met nieuw gedrag, om deze problemen te overwinnen. Het is hard werken. Het is soms nodig om gevoelige onderwerpen en gevoelens te bespreken. Het is belangrijk dat je samenwerkt met de therapeut. Verder is het goed voor de vooruitgang van de behandeling als je de therapeut feedback geeft over hoe jij de behandeling beleeft. Op die manier kun je optimaal samenwerken met je therapeut om beter te worden.

 

Wat is nodig voor een succesvolle behandeling?

In een succesvolle therapie is er ruimte voor verandering. Zowel patiënt als therapeut staan hiervoor open. Openheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden. Het is belangrijk dat er een samenwerkingsrelatie ontstaat tussen jou en je therapeut. Veranderen kost veel energie en het kan dat er soms weerstand bij je opkomt tegen verandering. Deze geldt het dan te overwinnen om weer open te kunnen staan voor de behandeling. In een succesvolle behandeling wordt er verder veel geoefend met nieuw gedrag. Het vereist actieve inzet van de patiënt. Huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het doel van de behandeling is immers dat je beter wordt in je alledaagse levenssituatie en niet alleen in de behandelkamer. Hiervoor is het nodig dat je in je thuisomgeving met nieuw gedrag oefent. De huiswerkopdrachten zullen tevens met je behandelaar worden besproken. Wanneer mogelijk zal ook de familie van de patiënt bij de behandeling worden betrokken. Dit kan zowel voor de familie fijn zijn omdat ze dan meer begrip krijgen voor jouw situatie en hoe ze jou het beste kunnen steunen als ook voor jezelf omdat je beter begrepen en gesteund wordt.

Written By: Linda Blaesing

149 Comments Add yours

 1. Hello I am so excited I found your blog, I really found you by mistake, while
  I was researching on Yahoo for something else, Anyways I
  am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up
  the excellent jo.

 2. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

 3. item433863041 schreef:

  SYDNEY CONVEYANCING – Licensed Real Estate Conveyancers.

  Also visit my webpage – item433863041

 4. item433901116 schreef:

  Obtain a Fixed Expert Charges Conveyancing Quote.

  my web page … item433901116

 5. item433901530 schreef:

  Our Sydney conveyancing solutions are unrivaled.

  My webpage :: item433901530

 6. Our best conveyancer sydney
  conveyancing services are incomparable.

 7. Bookmarks schreef:

  Traeger has a lot of pellet grills to pick from.

  Also visit my site :: Bookmarks

 8. item433901792 schreef:

  SYDNEY CONVEYANCING – Certified Real Estate Conveyancers.

  Also visit my web site: item433901792

 9. Scuff the food preparation grates with a pellet grill Reviews Canada brush.

 10. Get a Fixed Expert Costs Conveyancing Quote.

  Feel free to surf to my homepage – north sydney conveyancer

 11. Our conveyancer sydney cbd conveyancing services are second to none.

 12. Commitment Red wines will choose kosher red wines for you.

  Have a look at my web-site … gargoyle wine club reviews

 13. You will gain incentives based upon these symbols.

  My web-site – solana staking ledger live

 14. Anybody who holds SOL can bet their symbols any time.

  Here is my site – solana staking ledger nano x

 15. Commitment White wines will certainly choose kosher wines for
  you.

  Check out my homepage – wine of the month club canada reviews

 16. Three times a year or monthly deliveries.

  my web site okanagan wine club reviews

 17. Commitment Glass of wines will certainly choose kosher white wines
  for you.

  Also visit my web site – Australian Wine Club Reviews

 18. Agreement Wines will pick kosher white wines for you.

  My blog gargoyle wine club review canada

 19. will certainly choose kosher glass of wines for you.

  Also visit my blog post gargoyle wine club review canada

 20. Covenant White wines will pick kosher red wines for you.

  Review my website :: wine of the month club canada reviews

 21. The Risk Pools program helps solana staking pool
  withstand strikes.

 22. Claribel schreef:

  Covenant Wines will choose kosher wines for you.

  My web-site … wine club canada review (Claribel)

 23. Covenant White wines will choose kosher glass of wines for you.

  Feel free to surf to my site :: wine club reviews uk

 24. Administration solution may be the perfect remedy.

  Also visit my web page :: metropolis property management manchester nh

 25. Bookmarks schreef:

  3 times a year or monthly shipments.

  Here is my homepage – Bookmarks

 26. I do consider all the ideas you’ve offered in your post.
  They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are
  very brief for newbies. May you please prolong them a little
  from next time? Thanks for the post.

  Feel free to visit my blog post: Situs Bocoran Game Judi Slot Online

 27. The Stake Pools program assists solana staking ftx hold up against assaults.

 28. item434276305 schreef:

  Covenant Glass of wines will certainly choose kosher glass of wines for you.

  Also visit my web-site: item434276305

 29. Revealing all residential or commercial property management manchester ct managers
  in Manchester.

 30. ข่าว schreef:

  It is not my first time to visit this web page, i am browsing this website dailly and obtain nice data from here everyday.

 31. item435096225 schreef:

  It is a really effective testosterone booster.

  Here is my web-site: item435096225

 32. Item434866498 schreef:

  Ferodrox is a sector innovation testosterone booster.

  Here is my homepage Item434866498

 33. item434903453 schreef:

  It boosts your energy and also sex-related efficiency
  levels.

  my web blog: item434903453

 34. item434864294 schreef:

  It is an extremely powerful testosterone booster.

  Here is my blog post – item434864294

 35. It enhances your energy as well as sexual efficiency degrees.

  My web site: best testosterone booster 2021 for libido

 36. It enhances your energy and also sex-related efficiency degrees.

  Check out my homepage; best testosterone booster for males over 40 amazon

 37. It enhances your energy as well as sexual performance degrees.

  Here is my website … best testosterone booster 2021 reviews

 38. item434913452 schreef:

  It enhances your power as well as sexual efficiency
  degrees.

  Here is my web-site: item434913452

 39. It enhances your power and also sexual performance degrees.

  Feel free to visit my web site … best testosterone booster for muscle gain

 40. It boosts your energy and sex-related efficiency levels.

  Check out my blog post Best Testosterone Booster Uk

 41. Vanita schreef:

  It is a really powerful testosterone booster.

  Feel free to surf to my homepage: item435104830; Vanita,

 42. Yep, that’s right, I went for a white flooring not dark.

  My page – blinds Uk curtains

 43. Bookmarks schreef:

  Yep, that’s right, I went for a white flooring not dark.

  Feel free to surf to my website – Bookmarks

 44. Yep, that’s right, I went with a white flooring not dark.

  Review my blog; wooden blinds uk sale

 45. Yep, that’s right, I opted for a white flooring
  not dark.

  Feel free to visit my page velux blinds uk sale

 46. Yep, that’s right, I went with a white floor not dark.

  Also visit my web site :: uk blinds direct wickersley rotherham

 47. Get matching made to determine drapes at AMAZING costs.

  Look at my web page: vertical blinds uk sale

 48. Get matching made to measure drapes at AMAZING
  costs.

  Here is my homepage blinds direct uk discount code

 49. Get matching made to measure curtains at AMAZING
  prices.

  Look into my homepage … uk blinds direct norwich

 50. Yep, that’s right, I opted for a white flooring not dark.

  my webpage: blinds uk made to measure

 51. item435497468 schreef:

  Get matching made to gauge curtains at AMAZING rates.

  Here is my web page: item435497468

 52. Obtain matching made to measure curtains at AMAZING prices.

  Also visit my website; perfect blinds uk reviews

 53. Get matching made to measure curtains at AMAZING rates.

  Also visit my web blog :: Zebra Blinds Uk Reviews

 54. Get matching made to gauge curtains at AMAZING rates.

  My site premium blinds uk reviews

 55. blinds uk direct schreef:

  Obtain matching made to determine drapes at AMAZING prices.

  Also visit my web blog; blinds uk direct

 56. Obtain matching made to measure curtains at AMAZING prices.

  Also visit my web blog :: blinds direct uk discount code

 57. blinds uk online schreef:

  Get matching made to determine drapes at AMAZING rates.

  Look at my website blinds uk online

 58. 강남홀덤 schreef:

  I used to be recommended this web site by way of my cousin. I’m not positive whether or not this submit is written by way of
  him as nobody else realize such designated approximately my trouble.
  You’re amazing! Thank you!

 59. Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and reporting!
  Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys
  to my personal blogroll.

 60. slot online schreef:

  You have made some really good points there. I checked on the web to
  find out more about the issue and found most people will go along
  with your views on this web site.

 61. Nice post. I learn something new and challenging on sites
  I stumbleupon every day. It’s always interesting
  to read through articles from other authors and use a little something from other web sites.
  web accessibility click herehttp://laceyeohcp.mee.nu/?entry=3347319http://nasurrgbhxv83.mee.nu/?entry=3347952

 62. Estelle schreef:

  Aw, thіs was an incredibly good post. Spending some time and actual
  effort tto produce a rreaⅼly good articlе… but hat
  can I say… I procrastinate ɑ ᴡhоⅼe lоt and never manage to gget nearly anything
  done.

  my page – Origami USA Convfention 2004 Boook Utoгrent Rar
  [pdf] ariawya – SHIZUOᏦA GOURMET (Estelle)

 63. What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.

  Visit my blog post – personal development training courses nz

 64. item437338630 schreef:

  They are located in and around the Midtown Amelia Island
  area.

  Feel free to visit my webpage; item437338630

 65. item437347744 schreef:

  They are located in and around the Downtown Amelia Island location.

  Also visit my blog :: item437347744

 66. XYGENYX, a licensing firm for FDA-registered items.

  my web-site: personal training courses nz

 67. Authentic HGH Rewards (NewULife Hgh Gel Not Tested Yet).

  my website personal training courses uk online

 68. Real HGH Rewards (NewULife Hgh Gel Not Tested Yet).

  Here is my site; personal training courses online level 1

 69. XYGENYX, a licensing company for FDA-registered products.

  Also visit my blog – personal training Qualifications london

 70. NewULife Ranks. Invite to my NewUlife Review.

  Check out my web blog … top personal training courses uk

 71. They are located best chinese food in amelia island and around the Midtown Amelia Island location.

 72. item437271810 schreef:

  In this case, the life insurance policy company’s loan.

  my web-site – item437271810

 73. NewULife Ranks. Invite to my NewUlife Testimonial.

  Also visit my webpage – best personal training courses nz

 74. It’s nearly impossible to find educated people in this particular subject, but you sound
  like you know what you’re talking about! Thanksclicking with someonehttp://mckennanlmgqft05.mee.nu/?entry=3345017http://mckennanlmgqft05.Mee.nu/?entry=3345017

 75. item437500505 schreef:

  Personal loans from $2,000 to $35,000 online.

  Feel free to visit my page; item437500505

 76. Personal fundings from $2,000 to $35,000 online.

  Feel free to surf to my site: best installment loans philippines

 77. Payback’s optimum loan amount is fairly low.

  Feel free to surf to my web site – best personal loans for fair credit 2021

 78. Reward’s maximum finance quantity is rather reduced.

  my page – best personal loans for excellent credit

 79. Personal lendings from $2,000 to $35,000 online.

  my web site: best installment loans no credit check

 80. Individual fundings from $2,000 to $35,000 online.

  Here is my blog: top installment loans for bad credit

 81. Personal finances from $2,000 to $35,000 online.

  My page :: best installment loans philippines

 82. Benefit’s maximum lending quantity is relatively
  reduced.

  Look into my homepage … Best personal loans for fair credit 2021

 83. item437520552 schreef:

  Individual loans from $2,000 to $35,000 online.

  my webpage :: item437520552

 84. The lending institution provides a discount for joint
  fundings.

  My blog post … personal Loans high Credit score

 85. Personal fundings from $2,000 to $35,000 online.

  Here is my web page: best installment loans philippines

 86. The dining establishment is open for lunch and dinner.

  my webpage; best restaurants in naples fl 2021

 87. The dining establishment is open for lunch and supper.

  my webpage :: best restaurants in naples florida 2021

 88. The dining establishment is open for lunch and also dinner.

  My homepage; best waterfront restaurants in naples fl

 89. The restaurant is open for lunch as well as supper.

  Look into my webpage – best restaurants in naples fl 2020

 90. item437793312 schreef:

  The restaurant is open for lunch and dinner.

  Here is my web site; item437793312

 91. cycling gilet womens producers supply pockets in a number of various means.

 92. These are the very best biking gilets you can purchase.

  My homepage cycling gilet insulated

 93. These are the best biking gilets you can get.

  Also visit my website thermal cycling gilet womens

 94. These are the most effective cycling gilet mens amazon gilets you can acquire.

 95. Georgiana schreef:

  We supply quality set price melbourne conveyancing pty ltd st albans (Georgiana) services.

 96. We’re conveyancers, powered by legal representatives.

  My web page :: melbourne conveyancing pty ltd st albans

 97. In 4 days time i noticed that the water was transforming eco-friendly.

  My website :: pond algae treatment safe fish

 98. Nualgi ponds germs based natural Pond Algae remover nz remover.

 99. Nualgi ponds bacteria based all-natural algae cleaner.

  my site: pond algaecide bunnings

 100. Nualgi fish ponds microorganisms based all-natural pond algae solutions remover.

 101. Hello very cool blog!! Man .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds
  also…I am glad to find so many useful info here within the submit,
  we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for
  sharing.

  my website: make money online opportunity

 102. Hi there, I desire to subscribe for this web site to take hottest updates, so where can i do it please assist.

  Look at my homepage make money in your underwear with passive income

 103. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.

  my web site; find freelance proofreading

 104. I besides think thence, perfectly indited post!

  Here is my web blog … working from home

 105. Bookmarks schreef:

  Hi, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is awesome,
  keep up the good work!

  My web blog; Bookmarks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.