VluchtelingenWerk in Nijmegen, wat kunnen ze voor u als nieuwkomer betekenen? U leest het hier. VluchtelingenWerk kan ook altijd vrijwilligers gebruiken, maar alleen als u zelf geen support van VWN meer heeft. Ook moet uw taalniveau voldoende zijn om de goede hulp te geven bij soms ingewikkelde zaken. Hieronder vindt u een overzicht van wat VWN biedt aan hulp in Nijmegen.

VluchtelingenWerk (VWN) in het AZC

Woont u in het asielzoekerscentrum (AZC) in Nijmegen? In AZC Stieltjesstraat of aan de Dommer van Poldersveldtweg? Dan kunt u naar VWN-medewerkers voor:

 • Voorlichting en ondersteuning tijdens de asielprocedure
  Hoe gaat de procedure  en wat zijn de verschillende organisaties waarmee je te maken krijgt?
 • Individuele ondersteuning
  Zoals contact met de advocaat, voorbereiden op interviews, ondersteuning bij het verzamelen van bewijsmateriaal en meer.
 • Voorlichting en ondersteuning bij gezinshereniging
  VWN geeft informatie over wanneer u hereniging kunt vragen, voor wie, wat u daarvoor nodig heeft.
 • Individuele ondersteuning bij gezinshereniging
  Zoals het indienen van uw aanvraag en contact met de IND.

Ook kunnen de VWN-medewerkers helpen bij vragen over terugkeer naar uw land van herkomst of doormigratie.

VluchtelingenWerk in Nijmegen (Ganzenheuvel)

Woont u in Nijmegen of gaat u in Nijmegen wonen? Voor mensen met een vluchtelingen-achtergrond geeft VWN de volgende hulp:

Maatschappelijke ondersteuning

 • Huisvesting
  Als u vanuit een AZC een woning krijgt aangeboden in Nijmegen, krijg je hulp van VWN bij:
  – Het bekijken van de woning en het tekenen van het huurcontract
  – Inschrijven bij de gemeente en het aanvragen van de uitkering
  – Het regelen van de lening voor spullen voor je huis
  – En meer …
 • Coach
  Een huis in Nijmegen vanuit het AZC? Een vrijwilliger van VWN kan u dan 8-12 maanden coachen bij het regelen van dingen. Bijvoorbeeld:
  – Wonen: gas, licht, water, internet
  – Financiën: DigiD, toeslagen, verzekeringen
  – Zorg: huisarts, tandarts, zorg voor kinderen (consultatiebureau)
  – Onderwijs en opleiding: inburgering, school voor de kinderen
  Ook kunt u bij de coach vragen stellen over ‘leven in Nederland’. Hij of zij kan u dingen uitleggen, of met u meedenken. U maakt zelf afspraken over hoe vaak u de coach ziet. Dat kan op het kantoor van VWN maar soms ook bij u thuis.
 • Spreekuur Informatie en Advies
  Wanneer u geen coach (meer) heeft, kunt u wel nog vragen stellen op het spreekuur. U kunt daar naartoe zonder afspraak.
  Spreekuur Informatie en Advies in Nijmegen
  Ganzenheuvel 56, in het centrum van Nijmegen
  – maandag van 13.00 tot 15.00 uur
  – woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
  – donderdag van 13.00 tot 15.00 uur

Juridische ondersteuning

Ook als je in Nijmegen woont, kan VWN je ondersteunen met:

 • Informatie over gezinshereniging en gezinsvorming en verblijf
  Voor wie kun je gezinshereniging aanvragen, wat heb je daarvoor nodig en meer. Maar ook als de IND je verblijfsvergunning niet verlengt of intrekt. Of als er problemen zijn bij naturalisatie.
 • Individuele ondersteuning
  Denk aan het aanvragen van gezinshereniging, contact hebben met de IND, en helpen met bezwaar maken tegen beslissingen.

Participatie | integratie

In Nijmegen zijn allerlei initiatieven om u te ondersteunen bij integratie in de Nederlandse samenleving. Vaak werken verschillende organisaties daarbij samen.

VluchtelingenWerk is partij bij de volgende initiatieven of voorzieningen:

 • Netwerkbuddy
  Om goed in Nederland te integreren heeft u mensen nodig die u kunnen ondersteunen: dat heet een netwerk. Een netwerkbuddy kan u helpen om een netwerk te vinden. Met hem of haar kunt u samenwerken om werk te vinden, een opleiding of een andere activiteit. Het kan dan gaan om een taalstage, vrijwilligerswerk maar ook om een bedrijfsbezoek of een gesprek met een student die een opleiding volgt.
 • Hulp om naar de toekomst te kijken (trajectregie)
  In Nijmegen zijn er trajectregisseurs. Een paar van hen zijn van VluchtelingenWerk. Zij nodigen u uit om te praten over integratie: inburgering, werk, opleiding, zorg voor het gezin.
  – U maakt met de trajectregisseur een plan om u voor te bereiden op wat je in Nederland wilt bereiken en welke stappen daarvoor nodig zijn (eventueel samen met uw coach)
  – U heeft regelmatig contact, ook na het eerste jaar in Nijmegen
  – De trajectregisseur stimuleert u om zoveel mogelijk zelf te doen en ze zijn in 2017 gestart
 • Inburgering
  VluchtelingenWerk is in Nijmegen één van de aanbieders van de inburgeringscursus.
 • Participatieverklaring
  Nieuwkomers in Nijmegen teken de participatieverklaring. VWN is een van de aanbieders van workshops hiervoor. Bij deze workshops gaat u met elkaar in gesprek over de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Samen bespreek je ook andere onderwerpen. Vanaf juli 2017 is dit verplicht.

Ondersteuning aan uitgeprocedeerden

Vluchtelingenwerk biedt onder voorwaarden support aan uitgeprocedeerden:

 • Noodopvang
  Bijvoorbeeld wanneer u uw juridische procedure in Nederland mag afwachten maar tegelijkertijd geen geld krijgt om van te leven. Het kan ook gaan om een situatie waarbij u meewerkt aan terugkeer naar uw herkomstland,  maar dat het wat langer duurt om dat te realiseren.
 • Juridische ondersteuning
  U kunt met de juridisch begeleider bekijken of u kans maakt om een nieuwe asielprocedure te starten of dat er misschien andere mogelijkheden zijn om een verblijfsvergunning te krijgen.
 • Terugkeer
  Informatie over terugkeren, ondersteuning bij de keuze. Als u terugkeert krijgt u support bij alle emotionele en praktische zaken die daarbij een rol spelen.

Spreekuur over deze onderwerpen:
Ganzenheuvel 56, in het centrum van Nijmegen
– dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
– vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Locaties VluchtelingenWerk

Centraal Kantoor Nijmegen
Ganzenheuvel 56

6511 WD Nijmegen
E nijmegen@vwon.nl
T 024-3221177

AZC Stieltjesstraat
Stieltjesstraat 2
6511 AC Nijmegen
E azcstieltjesstraat@vluchtelingenwerk.nl
T 024-6793638

AZC Nijmegen-Oost
Dommer van Poldersveldtweg 112, gebouw A
6523 DC Nijmegen
E azcnijmegen@vwon.nl
T 020-3649596