Uniek Nijmeegs onderzoek onder derti gers Met de Healthy Brain Study

Uniek Nijmeegs onderzoek onder derti gers Met de Healthy Brain Study

Uniek Nijmeegs onderzoek onder derti gers Met de Healthy Brain Study willen we beter begrijpen hoe onze hersenen werken.

Wat is de invloed van slapen, stress, eten en de dingen die we dagelijks meemaken? Benieuwd hoe jij kan bijdragen aan een gelukkigere en gezondere toekomst voor jezelf en je naasten?

Ben jij…

■ tussen de 30 en 40 jaar oud ■ inwoner van Nijmegen of omgeving? ■ benieuwd hoe je hersenen jouw dagelijks leven beïnvloeden? doe dan mee aan de Healthy Brain Study!

Wat betekent dit?

■ drie weken in het jaar draag je acti viteitenmeters, zoals een slaapband en vul je vragenlijsten in. ■ je komt drie dagen in het jaar naar de Radboud Campus voor diverse meti ngen. Je doet bijvoorbeeld een conditi etest, er wordt bloed bij je afgenomen en er wordt een foto van je hersenen gemaakt.

Je krijgt…

■ een minimale vergoeding van 150 euro ■ meetresultaten via je eigen online omgeving ■ foto van je hersenen ■ drie leuke dagen op de Radboud Campus

Meedoen?

www.dertigersbrein.nl

info@dertigersbrein.nl

06-50008389