Als u in Nederland wilt studeren, moet uw Nederlands of Engels op het juiste niveau zijn. Per opleiding verschilt dit niveau. Uw taalniveau moet passen bij de studie die u kiest. Neem altijd contact op met de onderwijsinstelling van deze studie om precies te horen aan welke eisen u moet voldoen!

Welke opleiding gaat u kiezen?

Weet u nog niet wat u wilt studeren? Meer informatie over de verschillende opleidingsniveaus en het kiezen van een studie vindt u hier. VWN, het UAF en Werkbedrijf Rijk van Nijmegen kunnen ook met u meedenken over het kiezen van de beste studie.

Taaleis

Nederlands

Als u een Nederlandstalige opleiding wilt volgen aan het mbo, hbo of de universiteit, moet u misschien staatsexamen NT2 doen. Dit doet u in plaats van het taalexamen dat onderdeel is van de inburgering (A2). U kiest bij het staatsexamen tussen Programma I en II. Informatie over de taalexamens vindt u op de pagina over Inburgering.

Engels

Voor Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs, heeft u meestal een certificaat nodig, zoals TOEFL, IELTS of Cambridge. Voor zo’n certificaat moet u eerst een examen doen. Dat examen test hoe het niveau van uw Engels is.

⇒ Vraag na bij de school of studie die u wilt gaan doen of dit certificaat nodig is. UAF kan u advies geven over hoe u het certificaat kunt halen.
⇒ In Nijmegen kunt u gratis Engelse lessen volgen bij Gezellig.
⇒ Conversatie kunt u oefenen tijdens vrijwilligerswerk, contact met Nederlanders en bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van Language Exchange.

Check de eisen van de opleiding

Neem altijd direct contact op met de onderwijsinstelling van de opleiding die u wilt volgen en check welke taaleis ze hebben. De taaleisen verschillen per opleiding. De opleiding geeft u advies. De opleiding kan u ook vertellen op welk moment u een diploma van het examen moet inleveren. Meestal moet dat vóór de opleiding begint. U kunt zich dan dus wel al inschrijven voordat u uw diploma heeft.

Aanmelden bij de opleiding

De deadline voor aanmelden verschilt per opleiding. U kunt het beste zo snel mogelijk bij de opleiding van uw keuze vragen wat de datum is. Meestal is dat voor 1 april of 1 mei voorafgaand aan het schooljaar. Het schooljaar start meestal na de zomer, eind augustus of begin september. Sommige opleidingen hanteren een strenge selectieprocedure. Dan kan het soms zijn dat u zich al moet aanmelden vóór januari.

Meer informatie

⇒ UAF kan u adviseren over het taalniveau dat u nodig heeft en hoe u dat bereikt. Het UAF kan niet iedereen helpen. U kunt een aanvraag indienen, en het UAF beslist wie het wel en wie het niet kan helpen. De voorwaarden voor hulp van het UAF vindt u hier. Voor een scan om te kijken of u support van het UAF kunt krijgen, kijkt u hier.
Meer informatie over het NT2-examen vindt u hier.
Meer informatie over mbo-, hbo- en universitaire niveaus en de vooropleiding die u daarvoor nodig heeft, vindt u hier

Studeer in Nederland
Valideer uw diploma in Nederland
Beste Nederlandse universiteiten
Studie voor vluchtelingen in Nederland
Studie voor Syriërs in Nederland
Beurzen in Nederland
Studeer in Amsterdam
Huizen voor studenten
Salarissen voor studenten in Nederland