Studeren kost geld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan u helpen om deze kosten te betalen. In sommige gevallen helpt ook de Stichting Vluchteling-Studenten, het UAF. De gemeente kan u informatie geven over de overstap van de uitkering naar studiefinanciering.

Gemeente Nijmegen (afdeling Inkomen)
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
UAF (hulp bij studeren voor vluchtelingen)

Studiefinanciering van DUO

Alle studenten in Nederland die voltijd gaan studeren aan een officieel erkende opleiding (geen private onderwijs- of cursusorganisatie), kunnen bij DUO geld lenen om te studeren. Bij DUO kunt u dus studiefinanciering aanvragen. U kunt bij uw school vragen of de opleiding erkend is en of u studiefinanciering kunt krijgen. Ook regelt u met DUO het studentenreisproduct (dat heet ook wel een OV-kaart. OV staat voor openbaar vervoer zoals trein, bus en meer). De kosten hiervan zijn soms ook een lening.

Studiefinanciering en leeftijd

Om studiefinanciering te krijgen, moet u jonger zijn dan 30 jaar. Als u al studiefinanciering krijgt en u wordt 30, loopt uw studiefinanciering door. Als u al 30 jaar bent of ouder en u wilt nog beginnen met een studie, neem dan contact op met het UAF en uw gemeente. U kunt dan de mogelijkheden bespreken voor het financieren van die studie.

Officieel erkende voltijdopleiding

De school waar u een opleiding gaat doen, moet officieel erkend zijn. U kunt bij uw school vragen of de opleiding erkend is en of u studiefinanciering kunt krijgen.

Let op:
Vaak is dat niet zo bij particuliere onderwijs- of cursusinstellingen.

Onderdelen van de studiefinanciering

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Het ligt aan het niveau waarop u gaat studeren, en uw persoonlijke situatie, welke onderdelen voor u van toepassing zijn. U kunt of een gift krijgen, of een voorlopige lening, of een lening.

Wat is het verschil tussen een gift, voorlopige lening en lening?
Afhankelijk van op welk niveau u studeert, zijn de onderdelen een gift, voorlopige lening of een lening:

  • Gift
    Een gift betekent dat u het geld krijgt. U hoeft dan het geld niet terug te betalen aan DUO.
  • Voorlopige lening
    Een voorlopige lening is een lening, die u terug moet betalen, behalve als u het diploma haalt binnen 10 jaar.
  • Lening
    Een lening is geld dat u altijd moet terugbetalen. Later als u gaat werken, moet u het terugbetalen in delen.
Onderdelen van de studiefinanciering (2019) Omschrijving
Basisbeurs Vast basisbedrag van de studiefinanciering, maar vanaf 2018 alleen voor mbo 1 & 2.
Lening Lening
Aanvullende beurs
(extra bedrag)
Als uw ouders niet kunnen meebetalen aan uw levensonderhoud omdat zij bijvoorbeeld een laag inkomen hebben, kunt u de aanvullende beurs aanvragen.

Voor veel vluchtelingen die zonder ouders in Nederland wonen, is dit het geval. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Afhankelijk van op welk niveau u studeert, is dit een gift of voorlopige lening.
Als uw ouders geen gegevens over hun inkomen in kunnen sturen, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is waar zij verblijven, kunt u dit formulier invullen.

Studentenreisproduct (OV-kaart) Met deze kaart kunt u tijdens een bepaalde periode in de week gratis reizen met het openbaar vervoer.
Collegegeldkrediet Dit is een bedrag dat u kunt lenen om uw collegegeld te betalen.

Verschillen per niveau voor de studiefinanciering

Voor de financiering bij het mbo gelden er andere regels dan bij het hbo/wo. Ook de periode dat u kunt lenen of het studentenreisproduct kunt gebruiken verschilt per niveau.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de situatie als u in 2019 gaat studeren (nieuwe regels). Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Bekijk altijd uw persoonlijke situatie op www.duo.nl.

Onderdeel Studiefinanciering Meerjarige mbo-opleiding niveau 1&2 Meerjarige mbo-opleiding niveau 3&4 Hbo & universiteit
Studiefinanciering kunt u aanvragen vanaf uw 18e verjaardag. Voor dat moment krijgen uw ouders kinderbijslag voor u. Het studentenreisproduct kunt u al vanaf de start van uw opleiding aanvragen, ook als u nog geen 18 bent. Studiefinanciering en het studentenreisproduct kunt u aanvragen vanaf start van de opleiding, ook als u nog geen 18 jaar bent.
 NIVEAUS >> MEERJARIGE MBO-OPLEIDING NIVEAU 1 & 2 MEERJARIGE MBO-OPLEIDING NIVEAU 3 & 4 HBO & WO (UNIVERSITEIT)
Basisbeurs Gift Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Lening Lening met rente Lening met rente Lening met rente
Aanvullende beurs
(extra bedrag)
Gift Eerste jaar een gift

Daarna:

Voorlopige lening

Eerste 5 maanden een gift

Daarna:

Voorlopige lening voor de officiële periode die de studie duurt

Studentenreis-product (ov-kaart) Gift

Hele schoolperiode

Voorlopige lening

Maximaal 7 jaar

Voorlopige lening

Studieduur + 1 jaar

Collegegeld-krediet Niet mogelijk Niet mogelijk Lening met rente

Terugbetalen van de lening

Had u een lening bij DUO? Na het afronden van uw opleiding en als u werk heeft, dan betaalt u een klein deel van uw inkomen aan DUO terug, voor een periode van maximaal 35 jaar. U betaalt pas terug als u genoeg verdient. Bijvoorbeeld 50 euro per maand bij een laag inkomen.

Let op:
Lenen is niet altijd slecht, maar u moet het wel terugbetalen. Leen daarom bewust. Neem bijvoorbeeld een bijbaan en leen minder.

Meer informatie

⇒ Hoeveel studiefinanciering kan ik lenen of krijgen? Check de rekenhulp van DUO.
⇒ Op deze pagina vindt u websites over studeren en geld.
⇒ Het NIBUD geeft financieel advies bij studeren.

 

studeren in Nederland
Verifieer uw certificaat in Nederland
De beste Nederlandse universiteiten
Studie voor vluchtelingen in Nederland
Studie van Syriërs in Nederland
Beurzen in Nederland
Studeer in Amsterdam
Huizen voor studenten
Salarissen voor studenten in Nederland
Nederlands onderwijssysteem in Nederland
Niveaus van onderwijs in Nederland