Diplomawaardering | Waarde diploma of werkniveau

Heeft u in uw thuisland een diploma gehaald of al werkervaring opgedaan? Als u in Nederland wilt werken of studeren, kunt u het niveau van uw diploma of uw werkniveau officieel laten vaststellen. De organisatie Internationale DiplomaWaardering (IDW) stelt dan vast wat de waarde ervan is in Nederland. Als resultaat krijgt u dan een officieel document, een certificaat, met daarop de Nederlandse uitleg van uw buitenlandse diploma. Ook als u geen diploma heeft, kan IDW uw niveau bepalen.

Wat is een diplomawaardering?

Een diplomawaardering is een vergelijking van een buitenlands diploma met het Nederlandse onderwijssysteem. Maar het is geen Nederlands diploma.

⇒ Met het certificaat van IDW mag u niet automatisch in een beroep gaan werken.
⇒ Het certificaat is niet een automatische toelating tot een opleiding.

Een werkgever of onderwijsinstelling beslist altijd zelf of u toegelaten wordt tot een baan of opleiding.

Wanneer is een diplomawaardering gratis?

Als u moet inburgeren, is de aanvraag van één diplomawaardering gratis. U hoeft niet te wachten tot de ONA-cursus. U kunt de diplomawaardering aanvragen op het moment dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen.

⇒ U kunt gratis een diplomawaardering aanvragen als u in moet burgeren na 1 januari 2015.

Welke diploma’s kunt u laten waarderen?

Alleen de diploma’s die u gehaald heeft bij een opleiding:

⇒ die langer dan 1000 uur geduurd heeft (1 schooljaar).
⇒ die plaatsvond aan een door de overheid erkende instelling.

⇒ U kunt 1 diploma gratis laten waarderen. Kies hiervoor het hoogste diploma.
⇒ Als u uw opleiding niet afgemaakt heeft, kan uw opleidingsniveau soms toch een officiële waardering krijgen. Dit kan als u minimaal 1 schooljaar heeft afgerond.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen? En heeft u geen bewijs van uw diploma? Dan kunt u een aanvraag doen voor een Indicatie Onderwijsniveau. Uw niveau wordt dan toch bepaald.

Diplomawaardering aanvragen

Ga naar de website van IDW.

Meer informatie over diplomawaardering

⇒ Tel: 0031-79-3217930 (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30)
⇒ E-mail: info@idw.nl
 Bekijk de website van IDW (in Nederlands en Engels)

Studeer in Nederland
Valideer uw diploma in Nederland
Beste Nederlandse universiteiten
Studie voor vluchtelingen in Nederland
Studie voor Syriërs in Nederland
Beurzen in Nederland
Studeer in Amsterdam
Huizen voor studenten
Salarissen voor studenten in Nederland