Stips zijn punten in de wijken van Nijmegen. Een wijk is een deel van de stad. Alle bewoners van Nijmegen zijn er welkom, dus ook nieuwkomers. In de Stips werken vrijwilligers en beroepskrachten samen. Stip | Informatie in de wijk

In een Stip kunt u vragen stellen, bijvoorbeeld over:

⇒ Wonen
⇒ Inkomen
⇒ Formulieren
⇒ Zorg en opvoeding
⇒ Activiteiten en cursussen in de wijk

U kunt er ook komen als u:

⇒ Ideeën hebt voor de wijk
⇒ Vrijwilligerswerk wilt doen
⇒ Andere mensen in uw wijk wilt ontmoeten
⇒ Andere mensen in uw wijk ergens mee wilt helpen

Let op:
Als u ook hulp krijgt van Vluchtelingenwerk, spreek dan eerst met uw coach.

Buurtmaatje

Voor statushouders zijn er buurtmaatjes: een buurman of -vrouw die u wegwijs maakt in de wijk en al pratend Nederlands met u oefent.

Waar en wanneer kunt u naar een Stip?

Er is een Stip in elk deel van de stad. U kunt zonder afspraak komen tijdens de openingstijden.
Kijk op www.stipnijmegen.nl voor de locaties en openingstijden. Stip | Informatie in de wijk