Sessie 5: Gender

Deze keer bespraken we de concepten vrouwelijkheid en mannelijkheid. We begonnen de sessie met een associatiespel. Er werden willekeurige afbeeldingen van dieren verzameld. Bij elke foto probeerden we te bepalen of we dat dier associeerden met vrouwelijkheid, mannelijkheid of neutraal. Het doel van dit spel was om een ​​idee te krijgen van wat we precies verstaan ​​onder mannelijkheid of vrouwelijkheid. Soms was de associatie van iedereen hetzelfde, soms waren de associaties totaal anders. Redenen om een ​​dier te associëren met mannelijkheid waren bijvoorbeeld: groot zijn, het hebben van snorharen of hoorns. Redenen om een ​​dier met vrouwelijkheid te associëren waren: er elegant uitzien, sterk uit de ogen kijken of oorpluimen hebben. Daaruit bleek dat onze associaties niets te maken hadden met het werkelijke geslacht van de dieren. Een van de dieren, namelijk een gazelle, werd unaniem geassocieerd met vrouwelijkheid terwijl op de foto duidelijk een mannelijk dier te zien was.

We gingen verder met het schrijven over en het bespreken van de concepten vrouwelijkheid en mannelijkheid in relatie tot de samenleving. Vooral de thema’s genderrollen en genderdiscriminatie kwamen hier naar voren. Twee van de deelnemers, beiden afkomstig uit Syrië, gingen in gesprek over deze onderwerpen in Nederlandse context. Een van hen betoogde dat genderrollen hier niet echt aanwezig zijn; beide geslachten krijgen evenveel respect en rechten. De ander betoogde dat dit zelfs in Nederland niet het geval is. In een van de inburgeringscursusboeken zag hij vrouwen afgebeeld als lopend achter de mannen. Dit kan ook zijn omdat het idee in Nederland is dat vrouwen in Syrië geen rechten hebben. Maar ook in Nederland krijgen vrouwen bijvoorbeeld minder betaald dan mannen, benoemde hij. Beiden waren het erover eens dat er geen verschillen mogen zijn in de manier waarop beide geslachten worden behandeld, beide verdienen hetzelfde respect.

Andere deelnemers schreven een monoloog gericht op de samenleving over genderstereotypen. De boodschap in hun beide teksten ging over het feit dat de samenleving zulke normen niet zou moeten stellen. Een man moet vrij zijn om zich “vrouwelijk” te gedragen en een vrouw moet vrij zijn om zich “mannelijk” te gedragen. Momenteel zijn er te veel verwachtingen en het lijkt erop dat je het nooit goed kunt doen. De aannames, vooroordelen en het hokjes denken kunnen er alleen maar toe leiden dat mensen gekwetst of onzeker worden. Er zou meer openheid in de samenleving moeten komen om iedereen te laten zijn wie ze zijn of willen zijn.

De slotnota van een van de deelnemers luidde: “het zou ons niet moeten schelen wat de samenleving denkt of wat de samenleving wil dat we zijn. Als dit niet bij ons als persoon past, moeten we de verwachtingen negeren. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op onze interesses en sterke punten.”

Volgende maand hebben we een gastspreker, namelijk Amal Karam. Als je deel wilt nemen aan deze sessie, neem dan contact met ons op via de contactpagina.