Bouw aan uw toekomst als het maken van een mozaïek …

Arabischsprekende statushouders uit Nijmegen, Arnhem, Druten, Wijchen, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel, Tiel, Buren, West Maas en Waal, of Neder-Betuwe opgelet! Stel uzelf eens voor dat u een vaas omstoot. Hij valt in duizend stukjes. Wat doet u? De stukjes oprapen en de vaas herstellen zoals hij was? De stukjes oprapen en weggooien, omdat het niets meer wordt? Of de stukjes oprapen en er iets nieuws van maken, zoals een mooi gekleurd mozaïek?
Het opbouwen van uw leven in Nederland is een grote uitdaging en niet gemakkelijk. Veel gaat hier anders dan waar u opgroeide. U woont in een nieuw land: Nederland, met een nieuwe taal, zonder veel familie dichtbij en tussen mensen die er andere gewoonten op na houden dan u gewend bent. Hoe blijft u dan toch positief en actief? Daarmee gaat u in deze cursus (geheel in het Arabisch) aan de slag.

Wat leert u?

Na de cursus heeft u een beter beeld van hoe u wilt dat uw toekomst eruit gaat zien en welke stappen u zou kunnen zetten om dat te bereiken, alleen of met anderen. En welke talenten u bezit. Zo kunt u uw toekomst positief of positiever leren bekijken. Misschien draagt dit bij aan de kansen op betaald werk in Nederland?
Voor wie?
Voldoet u aan de volgende voorwaarden om mee te doen? Dan is dit project perfect voor u. Iedereen, jong of oud, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan deelnemen:
• U heeft een tijdelijke verblijfsvergunning (asiel)
• U staat open om te leren over uw levenshouding
• U wilt een toekomst opbouwen voor uw familie en uzelf
• U spreekt, verstaat en leest Arabisch (u komt bijvoorbeeld uit Syrië, Irak of Yemen)
• U heeft (nog) geen betaald werk
• U bent 18 jaar of ouder
• U ontvangt maandelijks een bijstandsuitkering
• U kunt 6 keer een bijeenkomst van 2 uur bijwonen (start oktober of mei)
• U woont in Nijmegen, Arnhem, Druten, Wijchen, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel, Tiel, Buren, West Maas en Waal, of Neder-Betuwe.

Hoe leert u?

Tijdens 6 lessen van 2 uur maakt u opdrachten en doet u mee aan activiteiten. De klassen bestaan uit maximaal 15 deelnemers. U ontmoet tijdens de lessen inspirerende mensen uit de regio, die u een kijkje geven in de weg die zij afgelegd hebben. Daarnaast leert u van:

• Inspirerend videomateriaal
• Laagdrempelige werkopdrachten
• Leuke huiswerkopdrachten die niet veel tijd kosten om te doen
Faciliteiten, tijden en locaties
• Professionele universitair geschoolde docenten (Radboud Universiteit en Indigo)
• De lessen zijn overdag én in de avond. Zo zal er vast en zeker een optie voor u bij zitten waarop u kunt.
• De lessen kunt u volgen op een voor u goed bereikbare locatie. Afhankelijk waar u woont, volgt u de cursus in Nijmegen, Arnhem, of in uw eigen gemeente. We organiseren de cursus zo dicht mogelijk bij u in de buurt!
• Heeft u kinderen waarvoor u oppas zoekt? Voor wie dat wenst kan er tijdens de les een oppas zijn die met uw kinderen speelt.
Certificaat
Heeft u alle lessen gevolgd? Dan krijgt u tijdens een officiële eindbijeenkomst van het project het certificaat uitgereikt op het gemeentehuis in Nijmegen.

Onderzoek

Onderzoekers van de Radboud Universiteit onderzoeken of deelname aan de cursus statushouders helpt te integreren. Dit draagt bij aan de verbetering van de hulpmiddelen die voor statushouders beschikbaar zijn. Door deel te nemen aan de cursus maakt u ook deel uit van het onderzoek en draagt u hier ook aan bij. Deelname aan het onderzoek houdt in dat u drie keer een vragenlijst invult over uw algemeen welbevinden, sociale contacten en uw dagbesteding. Uw antwoorden worden geheel anoniem verwerkt. Niemand zal dus weten welke antwoorden u persoonlijk heeft gegeven.

Aanmelden

Meld u nu direct aan voor de cursus Mosaic. Het is een echte investering in uw toekomst!
• Meld u aan voor de cursus via e-mail: mosaic@fm.ru.nl . In deze e-mail hebben we de volgende gegevens van u nodig:
1. Voor- en achternaam
2. Woonadres (straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats)
3. Telefoonnummer
4. Geboortedatum
5. Schrijf de zin: “Hiermee ga ik <hier uw naam invullen> akkoord dat mijn inschrijfgegevens gebruikt worden om te controleren of ik voldoe aan de deelname eisen.”

We gaan aan de hand van deze gegevens na of u voldoet aan de deelname eisen voor de cursus en daarmee ook voor het onderzoek. Door de bovenstaande zin toe te voegen, geeft u ons toestemming dat we uw gegevens mogen delen met onze contactpersoon in uw gemeente of Werkzaak Rivierenland (voor deelnemers regio Rivierenland). Zij gebruiken uw gegevens alleen om na te gaan of u voldoet aan de eisen voor deelname.

• Zodra we hebben vastgesteld dat u aan de deelname criteria voldoet, sturen we u een e-mail om u in de cursus te verwelkomen. Tevens ontvangt u van ons meer informatie over het onderzoek van de Radboud Universiteit. Mocht u toch van deelname aan de cursus en het onderzoek willen afzien dan kunt u uw toestemming intrekken door een mail te sturen naar mosaic@fm.ru.nl

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het project? Dan kunt u in het Engels, Nederlands of Arabisch uw vragen stellen

E-mail: mosaic@fm.ru.nl
Tel: 06 – 854 675 57

Let op:

Een beperkt aantal Arabischsprekende deelnemers kan de cursus volgen. Wacht dus niet te lang met aanmelden! De cursus (geheel in het Arabisch) start in oktober 2018 en mei 2019. In september hoort u of u kunt starten in oktober, of dat u nog even moet wachten tot volgend jaar mei. Na afloop krijgt u een officieel certificaat ondertekent door de Radboud Universiteit, GGD, Gemeente Nijmegen, VWN, Indigo, Pro Persona en Yalla Foundation. Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht zich ook aan te melden. Voor kinderopvang wordt gezorgd.