Hier vindt u een overzicht van organisaties die zich inzetten voor nieuwkomers. Ze organiseren activiteiten of faciliteren het zelf opzetten van activiteiten. 

Deze organisaties kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Als u vrijwilligerswerk wilt doen kunt u zich rechtstreeks tot deze organisaties richten.  Voor vragen kunt u terecht bij Stichting Yalla.

Gezellig

Gezellig Nijmegen is een ontmoetingsruimte in een huiskamersfeer. Iedereen is welkom. Mensen met en zonder status kunnen er naartoe. Ook zijn er verschillende dingen te doen, zie hiervoor onze agenda.


Zorgcafé

Bij het Zorgcafé kunt u terecht met vragen over gezondheid. De vrijwilligers geven advies en kunnen u begeleiden naar een dokter als dat nodig is. Het Zorgcafé zit in ontmoetingscentrum Gezellig.


Kleurfabriek

Kleurfabriek Nijmegen organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Ze zijn actief in het Asielzoekerscentrum (AZC) in Nijmegen.


VluchtelingenWerk

Vluchtelingenwerk Oost Nederland helpt vluchtelingen en andere nieuwkomers in de provincies Gelderland en Overijssel. U kunt er terecht voor verschillende vragen.


Wereldvrouwenhuis

Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen vangt dakloze vrouwen op. Het gaat om vrouwen met gezondheidsproblemen die geen status hebben.


Kompas Mengelmoes

Stichting Kompas Mengelmoes helpt mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. U kunt er spullen maken, zoals krukjes, kussens, kleedjes en tassen.


Just People

Just People organiseert hulp en activiteiten voor en met vluchtelingen in Nijmegen. Als u een idee heeft om iets te organiseren kunt u hier terecht. Just People organiseert activiteiten vanuit Politiek Café de Klinker.


TalentenTeam

Talententeam Lent is een club voor hardlooptalenten uit Eritrea. Er zijn trainingen en wedstrijden.


Rainbow

Rainbow Nijmegen helpt lesbische, homo, biseksuele en transgender (LHBT) vluchtelingen. Ze organiseren bijeenkomsten en helpen mensen individueel. 


ElanArt

Elanart organiseert kunst-projecten voor bewoners van asielzoekerscentra.


Kerk in actie

Kerk in actie helpt mensen in financiële problemen die nergens anders hulp kunnen krijgen.


Stichting NoodOpvang

Stichting NoodOpvang (SNOV) Nijmegen zorgt voor opvang voor dakloze vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn. Een Nijmeegse vluchtelingenorganisatie kan u aanmelden.


Stichting Gast

Stichting Gast helpt mensen die na een eerste procedure geen verblijfsvergunning hebben gekregen en die op straat leven. Om geholpen te worden door Stichting Gast moet u nog wel een kans hebben op een verblijfsvergunning.


Stad van Compassie

Nijmegen Stad van Compassie verbindt organisaties en organiseert zelf activiteiten in de buurt.


Yalla 

Stichting Yalla zorgt voor online groepen op Facebook en voor informatie. Yalla helpt u om een netwerk op te bouwen met mensen die al langer in Nijmegen wonen en met andere nieuwkomers.


Taste the Culture

Taste the Culture kookt met jonge leerlingen en oudere statushouders. Ze doen dat in de Internationale Schakel Klas (ISK), één dag in de week.


New Rootz

New Rootz wil jongeren ondersteunen die iets op het vlak van kunst willen doen. Ze bieden begeleiding, trainingen, coaches en een netwerk. Ze richten zich niet specifiek op nieuwkomers, maar willen wel graag een cultureel gemengde groep.


Welcome to the Neighbourhood

Welcome to the Neighbourhood bestaat uit vrijwilligers rond het complex aan de Griftdijk in Lent. Ze willen graag dat er contact is tussen de buurt en de vluchtelingen.


Fair2Work

Fair 2 Work

Bij Fair2Work bent u welkom als u een eigen bedrijf wil starten. Er zijn werkplaatsen en een paar keer per jaar zijn er trainingen. Er zijn mensen met ervaring in het hebben van een eigen bedrijf en u ontmoet er andere mensen die ook een eigen bedrijf willen starten. Fair2Work richt zich niet speciaal op nieuwkomers.


VrijwilligersCentrale

De Vrijwilligerscentrale, met het project ‘Aan de slag‘ helpt u met het zoeken van vrijwilligerswerk. 


Stip en Inter-lokaal

Hebt u problemen met geld of met papieren? Bij Inter-lokaal kunnen ze helpen. Kijk hier voor meer informatie. Inter-lokaal werkt via de Stip. Bij een Stip kunt u vragen stellen over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding en activiteiten in de wijk. Meer informatie over STIP.


WereldKoks

Plan b Wereldkoks is een kookinitiatief voor allochtone vrouwen, inburgeraars en mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. U kunt er een opleiding volgen om te werken in de horeca.


Aroma

Stichting Aroma wil de wereld mooier maken met kunst. De stichting bestaat uit kunstenaars en sociaal ondernemers. Met kunst willen zij zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen.


Humans of Heumensoord

Humans of Heumensoord is een Facebook pagina over nieuwkomers die in vluchtelingenopvang Heumensoord zaten. Via deze pagina konden mensen die al langer in Nijmegen wonen in contact komen met nieuwkomers. Nu is er een boek over deze nieuwkomers.


Werkbedrijf

Met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen kom je in contact als je werk wil vinden of als je moet gaan werken. Er zijn projecten speciaal voor statushouders.


De Plak

De Plak is een collectief café dat sociale initiatieven ondersteunt met subsidies. Nieuwkomers zijn er van harte welkom. 


Huiskamer Jasmijn

Kinderen op de basisschool kunnen bij Huiskamer Jasmijn een keer per week knutselen, sporten en buiten spelen. Ze willen graag dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.


Zie hier initiatieven op het gebied van Taal.


Hebt u een initiatief dat u graag op deze lijst zou willen zien? Neem dan contact op.