Landelijke verkiezing in Nederland

Nederland heeft een parlementaire democratie. Het parlement hier heet de Staten-Generaal en die bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. Voor de landelijke verkiezingen is de Tweede Kamer van belang.

De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn:

  • het opstellen van wetten samen met de regering
  • het controleren van de regering
  • het vertegenwoordigen van de kiezers

De Tweede Kamer bestaat uit 150 zetels. De kamerleden die op die 150 zetels terecht komen, worden rechtstreeks gekozen door het volk. Althans, het kiesgerechtigde volk. Dat zijn Nederlandse staatsburgers van 18 jaar of ouder. Nederlands staatsburgerschap kan aangevraagd worden na 5 jaar legaal in Nederland te verblijven.

In Nederland doen er vaak veel verschillende partijen mee aan de verkiezingen. Iedereen in Nederland mag namelijk een partij oprichten, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Hiervoor is uiteraard wel officiële registratie nodig. Om vervolgens mee te doen aan de verkiezingen moet er een geldige kandidatenlijst worden ingeleverd en de partij moet aan bepaald aantal ondersteuningsverklaringen hebben.  Omdat Nederland is onderverdeeld in verschillende kieskringen is ook niet elke partij verkiesbaar in elke kieskring. Dit jaar doen er een recordaantal partijen mee aan de verkiezingen, namelijk 37.  Uiteraard zullen niet al deze partijen ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer komen. Om een zetel te bemachtigen heeft een partij minimaal 0,67 procent van het aantal stemmen nodig. Overigens is dit percentage in Nederland erg laag, andere landen zoals Duitsland en België passen een kiesdrempel van 5 procent toe.

Met zoveel partijen is het natuurlijk moeilijk om een keuze te maken. Om je te helpen met kiezen kun je de partijprogramma’s lezen, kieswijzers invullen of verkiezingsdebatten kijken. Vind hier de overzichten met links:

(afbeelding: Husky / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)