Nieuw in Nijmegen? Dan moet u als onderdeel van het inburgeren een handtekening zetten onder de participatieverklaring. In dit document staan de belangrijkste Nederlandse kernwaarden. Ze noemen dit ook wel ‘de spelregels van Nederland.’

Als u uw handtekening onder de verklaring zet bij de gemeente, belooft u deze kernwaarden te respecteren. Ook belooft u in de Nederlandse samenleving te ‘participeren’. Dit betekent dat u zelf actief probeert mee te doen en bij te dragen aan een fijne en veilige samenleving.

Lees de participatieverklaring hier in de taal die u wilt (Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya, Somalisch, Frans, Farsi, etc.)

Leren over de participatieverklaring

Voordat u de participatieverklaring ondertekent, moet u verplicht ten minste één dag les volgen over de inhoud van de verklaring. Tijdens deze cursus leert u wat de waarden ‘vrijheid’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘participatie’ in Nederland precies betekenen.

In een aantal lessen leert u meer over de Nederlandse waarden. Ook spreekt u over voorbeelden hiervan in het dagelijks leven. U beantwoordt bijvoorbeeld de vragen: heeft iedereen in Nederland hetzelfde geloof? Wie mag er in Nederland stemmen? En hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten?

De participatieverklaring tekenen

Nadat u heeft geleerd over de participatieverklaring, mag u uw handtekening zetten onder de verklaring bij de gemeente. Het is geen examen. Wanneer u de verklaring tekent, is dit een bewijs dat u kennis heeft over de Nederlandse kernwaarden. De Nederlandse regering ziet dit als het begin van uw inburgering.

Let op:
Het tekenen van de participatieverklaring is verplicht. Tekent u hem niet? Dan kunt u een boete krijgen van 340 euro. Teken de verklaring daarom op tijd!