Om in te burgeren volgt u inburgeringscursussen. Daarna maakt u meestal een inburgeringsexamen. De cursus en het examen kosten geld. Als u moet inburgeren, kunt u hiervoor een lening aanvragen van het DUO.

DUO-lening

Heeft u een tijdelijke verblijfsvergunning? Dan krijgt u waarschijnlijk een brief van DUO. In de brief staat vanaf wanneer u verplicht bent om in te burgeren. U heeft vanaf dat moment 3 jaar om uw inburgeringsexamen te halen. Ook staat in de brief dat u recht heeft op een lening van 10.000 euro. Dit bedrag is voor u beschikbaar om les van te nemen, en uw boeken en examens van te betalen. Welke school u daarvoor kiest, is uw eigen keuze.

Hoe vraag ik de lening aan?

In de brief die u krijgt van DUO staat geschreven hoe u de lening aanvraagt. Het is gemakkelijk om dit te online te doen. Dat kan via de  ‘Mijn Inburgering’-link met uw  DigiD.

Kosten

⇒ De kosten en inhoud van de inburgeringscursus verschillen per school. Verschillende taalscholen en instanties bieden cursussen aan. Daarom verschilt de inhoud en prijs.
⇒ De prijs van de cursus hangt ook af van hoeveel uren les u heeft. U betaalt de cursus per uur. Dus: hoe langer u over de cursus doet, hoe meer u moet betalen.
⇒ Klik hier voor een overzicht van de verschillende taalscholen in Nijmegen.
⇒ De lessen die u van gemeente Nijmegen moet volgen over de normen en waarden in Nederland (participatieverklaring) zijn gratis als u een asielmigrant bent.
⇒ Als u alle onderdelen op tijd haalt, hoeft u de lening later niet meer terug te betalen.

Betalen van de cursus

Leent u geld van DUO voor de inburgeringscursus?
⇒ Meestal stuurt de taalschool de rekening voor de lessen naar DUO.
⇒ Via ‘Mijn Inburgering’, de pagina waar u de lening heeft aangevraagd, krijgt u een bericht dat er een rekening is ontvangen.
⇒ Meld u aan bij ‘Mijn Inburgering’ met uw DigiD om de rekening te zien.
⇒ Controleer de rekening voordat DUO deze betaalt aan de school. Check bijvoorbeeld of het aantal uren les op de factuur juist is.
⇒ Is de rekening goed? Klik dan op ‘accepteren’. Duo betaalt dan het geld van de rekening aan uw taalschool.
⇒ Klopt de rekening niet? Klik dan op ‘weigeren’.
Schrijf ook erbij waarom de rekening niet klopt. Bijvoorbeeld omdat u minder uur les hebt gehad. DUO betaalt de rekening dan niet aan uw school. De school moet nu een nieuwe rekening sturen.

Let op!
⇒ U krijgt het geld voor de inburgeringscursus NIET op uw eigen bankrekening.
⇒ Houd zelf goed bij hoeveel uur u les krijgt en controleer de rekeningen goed.
⇒ U krijgt al uw rekeningen voor de inburgeringscursus online. Zorg daarom dat u uw e-mailadres heeft doorgegeven op de DUO-website. Alleen dan krijgt u een e-mail van ‘Mijn Inburgering’ dat er een rekening klaar staat.
⇒ Check regelmatig of u een melding heeft, en accepteer of weiger de rekening. Als u dat niet doet, dan betaalt DUO geen geld voor uw cursus en kan uw school uw inburgeringscursus stoppen.

Krijgt u toch een rekening op papier?

  1. Maak een kopie van deze factuur voor uw eigen administratie.
  2. Zet uw handtekening en BSN-nummer op de originele rekening.
  3. Stuur de originele rekening (niet de kopie) met uw handtekening en uw BSN-nummer erop naar DUO.
  4. DUO betaalt dan de rekening aan uw school.