U betaalt elke maand een vast bedrag (premie) voor uw (basis)zorgverzekering. Het bedrag hangt af van het zorgverzekeringspakket dat u hebt gekozen. Als u als volwassene extra zorg (speciale zorg) ontvangt, betaalt u ook voor het eigen risico. Dat betekent dat u de eerste 385 euro voor speciale zorgkosten zelf betaalt.

Verschillende verzekeringen bieden de optie om dit bedrag mee te verzekeren of vooraf gespreid te betalen. Dat voorkomt financiële verrassingen.

Dus: de basiszorgverzekering betaalt voor de algemene kosten, bijvoorbeeld voor alle bezoeken aan de huisarts of de kosten voor de zorg van uw kinderen. Maar als u als volwassene extra zorg ontvangt (als u naar het ziekenhuis gaat, therapie krijgt of medicijnen nodig heeft) moet u de eerste 385 euro van deze kosten zelf betalen. Dit noemen we in Nederland het eigen risico.

Het eigen risico is …

⇒ Voor iedereen ouder dan 18 jaar
⇒ Het rekent per kalenderjaar: elk jaar vanaf 1 januari moet u weer de eerste 385 euro voor speciale zorg zelf betalen.

Het eigen risico geldt niet voor …

⇒ Kinderen, de zorgkosten voor kinderen worden altijd betaald door de basisverzekering
⇒ De kosten voor afspraken met de huisarts, deze worden ook betaald door de basisverzekering
⇒ De zorgkosten die gedekt worden door de aanvullende zorgverzekering (extra zorgpakketten). Dit geldt alleen als u voor deze pakketten hebt gekozen.

Hoe betaalt u voor uw eigen risico?

In de meeste gevallen betaalt de zorgverzekering de kosten van uw zorg direct aan de apotheek of het ziekenhuis. De € 385 (of een deel ervan als de kosten minder hoog zijn) betaalt u later terug aan de zorgverzekering. U ontvangt hiervoor een rekening. Let op: het kan soms lang duren voordat u deze rekeningen ontvangt en moet betalen.

Let op:
Spreid uw eigen risico-kosten! U kunt uw zorgverzekering vragen om het eigen risico in delen te betalen of mee te verzekeren voor- of nadat er iets gebeurt.  U kunt het dan verspreid over een aantal maanden betalen. Als u voor deze optie kiest moet u dat aanvragen bij uw zorgverzekering VOOR 1 januari! Op deze manier zorgt u ervoor dat u niet € 385 in een keer hoeft te betalen. Door het spreiden van betalingen kunt u financiële problemen voorkomen!

Waarom is er ‘eigen risico’?

⇒ Door het eigen risico worden mensen zich meer bewust van de kosten van zorg, doordat ze zelf voor een deel moeten betalen.
⇒ De zorgkosten worden voor een deel betaald door de mensen die de zorg nodig hebben. Op deze manier is de zorgverzekering betaalbaar voor iedereen.

Let op:
Als uw huisarts medicijnen, anticonceptie of verder onderzoek voorschrijft: check dan altijd of u ze later zelf moet betalen via het eigen risico. Check ook of u het maximum aan eigen risico al bereikt heeft. Soms is het clusteren van behandelingen slim!