Slaan, schoppen, seksueel geweld, te veel controle of psychische mishandeling … Kent u iemand die geweld in of om huis ervaart? Bijvoorbeeld in een gezin, door een familielid of huisgenoot? Ervaart u het zelf of ziet u kinderen die in aanraking komen met geweld? Maakt u zich zorgen om iemand? In Nederland is er de organisatie Veilig Thuis. U kunt deze organisatie bellen voor advies en hulp. Bij twijfel altijd bellen! Dat mag ook anoniem (zonder uw naam te zeggen). Onderaan deze pagina staat het telefoonnummer.

Huiselijk geweld is de term voor geweld in of om huis. Geweld heeft verschillende betekenissen in Nederland en kan in verschillende situaties voorkomen. Daders of slachtoffers zijn familieleden, (ex-)partners of ouders of kinderen.

Wat is precies huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is een brede term. U kunt een melding maken van de volgende situaties die kunnen voorkomen:

⇒ Fysieke mishandeling: denk aan slaan, schoppen
⇒ Psychische mishandeling: het niet goed behandelen van iemand zonder slaan of schoppen, bijvoorbeeld vernederen of te veel controle uitoefenen over iemand anders
⇒ Seksueel geweld: bijvoorbeeld misbruik of verkrachting (seks zonder wederzijdse toestemming)
⇒ Het niet goed verzorgen van kinderen (dat noemen we verwaarlozing)
⇒ Andere gevallen waarin u zich zorgen maakt over iemand

Schaamte om slachtoffer te zijn

Iemand die slachtoffer is van mishandeling door een naaste (een persoon uit de huiselijke kring), is daar vaak niet open over. Liever zegt hij niets erover. Slachtoffers van huiselijk geweld zien zichzelf liever niet als slachtoffer. Of ze willen/kunnen het (nog) niet zo zien. Vaak zijn er gevoelens van schaamte. Of juist hoop, dat het wel weer voorbij gaat. Toch hebben mensen hulp nodig om uit de situatie te komen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen in hun omgeving, de signalen herkennen en een melding doen.

Bij Veilig Thuis kan iedereen een situatie melden

Veilig Thuis is de organisatie waar u geweld rondom huis (huiselijk geweld) en het mishandelen van kinderen kunt melden (kindermishandeling). Het maakt niet uit hoe oud het slachtoffer is. Iedereen kan een melding doen als hij of zij zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een buurman, vriend, gezinslid of een professional.

Wat doet Veilig Thuis?

Bij Veilig Thuis (georganiseerd door de GGD) werken professionele medewerkers met veel ervaring. Zij geven:

⇒ Informatie, advies en hulp
⇒ U kunt uw zorgen met hen bespreken en een situatie melden

Meer informatie over Veilig Thuis en geweld

Contact

⇒ Bel direct als u zich zorgen maakt over iemand of uzelf
⇒ Direct gevaar? Bel 112.
⇒ Bel Veilig Thuis (gratis en ook ‘s avonds en in het weekend) in elk ander geval: 0800-2000.

Tips (in het Engels)

Arise heeft informatie over ‘domestic abuse’ op hun website.