Sommige ziektes zijn besmettelijk. Andere mensen kunnen dan ook ziek worden. In Nederland is in de wet geregeld welke ziektes uw arts aan de GGD moet melden. Een medewerker van de GGD helpt dan zodat de ziekte niet zich verder verspreidt.

Ziekten die de dokter aan de GGD moet melden zijn bijvoorbeeld:

⇒ Hepatitis (leverontsteking)
⇒ Tuberculose
⇒ Mazelen

Wat doet de GGD als u of uw kind een infectieziekte heeft?

De verpleegkundige van de GGD belt dan met de patiënt (of de ouders) en:

⇒ Geeft informatie over de ziekte
⇒ Vertelt u wat u kunt doen om te voorkomen dat andere mensen de ziekte ook krijgen

Onderzoek naar tuberculose

De GGD onderzoekt of mensen misschien besmet zijn en tuberculose kunnen krijgen. Brochures en informatie in veel verschillende talen vindt u hier.

Komt u uit een land waar tuberculose vaker voorkomt? Dan krijgt u een uitnodiging van de GGD om mee te werken aan een check. Voor sommige kinderen is het nodig om een vaccinatie te krijgen tegen tuberculose. Als dit zo is, krijgt u voor uw kind een uitnodiging.

Bescherming tegen infectieziekten door vaccinaties, ook voor volwassenen

In Nederland krijgen alle kinderen tot 18 jaar gratis vaccinaties tegen infectieziektes. De GGD kan ook mensen die ouder zijn dan 18 vaccineren. Bijvoorbeeld omdat deze mensen iemand kennen met een besmettelijke ziekte. Ook als u op reis gaat naar een land waar een ziekte veel voorkomt, kunt u bij de GGD vaccinaties halen.

Contact opnemen met de GGD

Heeft u vragen over een infectieziekte? Bel dan met 088-144 7126. U krijgt dan een verpleegkundige van het team Infectieziekten aan de lijn.