Als uw inkomen laag is, kunt u van de Belastingdienst een of meer toeslagen krijgen. Dit is een bedrag dat erbij helpt om bepaalde kosten te betalen. Bijvoorbeeld uw huur, de zorgverzekering of de kosten voor uw kinderen.

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Huurtoeslag is er om u te helpen bij het betalen van uw huur. Meer informatie over huurtoeslag.
Zorgtoeslag is er voor het betalen van uw zorgverzekering. Meer informatie over zorgtoeslag.

Aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag

Vraag bij de Belastingdienst uw toeslagen aan (met uw DigiD).

Kindgebonden budget

Hebt u een laag inkomen en hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan heeft u misschien recht op een kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een bedrag dat u krijgt naast de kinderbijslag om de kosten te betalen voor uw kinderen. U krijgt het geld van het kindgebonden budget per maand. Hoeveel het bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kinderen en uw situatie.

U kunt misschien kindgebonden budget krijgen als u:
⇒ 1 of meer kinderen heeft onder de 18
⇒ Kinderbijslag krijgt
⇒ Een laag inkomen heeft
⇒ Niet te veel spaargeld heeft

Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als uw inkomen verandert of als u gezinshereniging krijgt.

Let op!
Als u wacht op gezinshereniging, bent u voor de Belastingdienst alleenstaande ouder. U krijgt dan een kindgebonden budget (geld) voor alleenstaande ouders. Als uw partner naar Nederland komt, bent u geen alleenstaande ouder meer. Het kan zijn dat u te veel geld ontvangen heeft. Als dat zo is, moet u misschien geld terugbetalen.  Het is dus slim om een deel van het maandelijkse bedrag te sparen.

Aanvragen kindgebonden budget

Als u al een andere toeslag krijgt van de Belastingdienst, hoeft u het kindgebonden budget meestal niet aan te vragen. Dat krijgt u dan automatisch. Krijgt u geen kindgebonden budget, maar denkt u dat u er wel recht op heeft? Doe dan een aanvraag via de Belastingdienst met uw DigiD.

Kinderopvangtoeslag

Werkt u, doet u een opleiding, of een inburgeringscursus? En gaan uw kinderen naar de kinderopvang of naar de peuterspeelzaal, bijvoorbeeld bij KION? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het bedrag dat u krijgt, hang af van uw inkomen en leefsituatie. En van hoe vaak en hoe lang uw kinderen naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

⇒ U moet een contract afsluiten met een kindercentrum of gastouderbureau.
⇒ U betaalt zelf een deel van de kosten (‘eigen bijdrage’) voor de opvang.
⇒ U krijgt kinderbijslag.
⇒ Uw kind zit nog op de basisschool.
⇒ U kunt voor maximaal 230 uur per kind per maand toeslag krijgen.

Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u meer of minder uren gaat werken.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de site van de Belastingdienst met uw DigiD.

Hulp nodig bij het aanvragen van toeslagen?

Is dit te ingewikkeld of heeft u vragen? Bezoek dan een STIP bij u in de buurt. De medewerkers kunnen u helpen met uw aanvraag.