Heeft u een zelfstandige woning of kamer? En betaalt u huur? Dan kunt u misschien een bijdrage (geld) van de overheid krijgen voor de kosten van uw huur. Dit noemen we huurtoeslag. Hoeveel geld u krijgt, is afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en leeftijd. 

Meestal heeft het COA of VWN al huurtoeslag voor u aangevraagd wanneer u een huurwoning krijgt. Als u toch om een reden zelf huurtoeslag moet aanvragen, moet u:
⇒ Een verblijfsvergunning hebben 
⇒ 18 jaar of ouder zijn
⇒ Een zelfstandige woning huren voor een maandelijks huurbedrag
Let op: de woningsoort en prijs moet aan de volgende voorwaarden voldoen (en aan passend wonen). Zorg dat je weet of de accommodatie die je wilt gaan huren voldoet aan de voorwaarden voordat je het huurcontract tekent! Dat voorkomt financiële problemen.
⇒ Een contract hebben getekend met de verhuurder van uw huis of kamer
⇒ Ingeschreven zijn bij de gemeente en op uw woonadres 

Krijgt u huurtoeslag? 

Uw huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, met wie u samenwoont en hoe oud u en uw medebewoners zijn (gegevens op basis van regeling belastingdienst 2017). 

Woont u alleen? Dan mag:
Uw huur per maand mag niet hoger zijn dan: 
⇒ minimaal € 223,42 en maximaal € 414,02 per maand (voor jongeren tot 23 jaar)
⇒ minimaal € 223,42 en maximaal € 710,68 per maand (voor 23 jaar tot aan AOW-leeftijd)

Los van leeftijd mogen uw inkomen en vermogen niet meer zijn dan:
⇒ maximaal € 22.200 per jaar aan inkomen
⇒ maximaal € 25.000 aan vermogen 

Woont u samen met uw partner, kind of medebewoner? Dan mag:
Uw huur per maand niet hoger zijn dan:
⇒ minimaal € 223,42 en maximaal € 414,02 per maand (allebei de bewoners zijn jonger dan 23)
⇒ minimaal€ 223,42 en maximaal € 710,68 per maand (een van de bewoners 23 jaar of ouder)

Los van leeftijd mag het inkomen en vermogen niet meer zijn dan:
⇒ maximaal €30.150 aan gezamenlijk inkomen (twee inkomens bij elkaar) per jaar
⇒ ieder maximaal €25.000 aan vermogen 

Dit zijn algemene regels, er zijn een aantal uitzonderingen. Meer informatie over deze uitzonderingen en voorwaarden voor huurtoeslag vindt u hier.

Hoeveel huurtoeslag krijgt u?

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u afhankelijk van uw huur, inkomen en vermogen een maandelijks bedrag aan huurtoeslag ontvangen. Algemeen geldt: hoe hoger uw inkomen hoe lager uw huurtoeslag en andersom. 

Om een inschatting te maken van de huurtoeslag kunt u een berekening maken.
1. Kies voor het jaar waarin u huurtoeslag wilt aanvragen 
2. Vink de optie ‘huurtoeslag’ aan
3. Vul verder alle gegevens zo precies mogelijk in 
4. Zie welk bedrag u zou kunnen ontvangen aan huurtoeslag

Wijzigt uw inkomen? Pas dan huurtoeslag daarop aan!

Als uw inkomen verandert, moet u uw inkomen zo snel mogelijk online aanpassen via ‘Mijn Toeslagen’ bij DigiD. Dan wordt het huurtoeslagbedrag waar u recht op heeft, automatisch aangepast. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat u later veel geld moet terugbetalen. 
U kunt uw inkomensgegevens wijzigen via de website Mijn toeslagen. ⇒ https://mijn.toeslagen.nl

⇒ Wilt u huurtoeslag aanvragen voor de komende maanden van het jaar? Dan kunt u dat op elk moment in het jaar doen.
⇒ Wilt u huurtoeslag voor het jaar ervoor terug krijgen? Dan moet u dat voor 1 september van het volgende jaar melden.

Tip!
Als het u niet lukt om dit zelf te regelen. Bezoek dan uw lokale STIP! Hier kunnen ze uw altijd helpen met het aanvragen en veranderen van toeslagen.