Bindkracht10 helpt mensen in Nijmegen oa met vragen en zorgen over geld. 

Als uw situatie verandert, heeft dat vaak gevolgen voor uw inkomen en uitgaven. Denk aan scheiden, trouwen, verhuizen … Medewerkers van Bindkracht10 kunnen:

  • Samen met u kijken van het inkomen op orde is en voldoende is om van te leven
  • Advies geven over uw uitgaven
  • Helpen bij schulden

Let op:
Als u nog geen begeleiding heeft van Vluchtelingenwerk, overleg dan eerst met uw contactpersoon.

Bindkracht10 is een samenvoeging van Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal. Het Inter-lokaal is opgericht in de jaren zeventig van de vorige eeuw om immigranten te helpen. En nog steeds werkt Bindkracht10 voor en met mensen van verschillende afkomst. We hebben verschillende activiteiten op het gebied van diversiteit, ook voor vluchtelingen.

Bijvoorbeeld:

  • Activiteiten voor jongeren op het Pontemcollege (ISK)
  • Ondersteuning bij opvoeding
  • Leuke en leerzame activiteiten voor kinderen van 4 t / m 12 jaar op verschillende AZC’s en ISK’s in de regio
  • 3-jarige ondersteuning aan nieuwe statushouders door trajectregisseurs tijdens inburgering (samen met Vluchtelingenwerk en Bureau Wijland) 

Meer informatie over Bindkracht10