آیا باید ظرف 3 سال در نایمخن ادغام شوید؟ شما این کار را با دنبال کردن دوره های ادغام که خودتان انتخاب می کنید انجام می دهید. به این ترتیب زبان هلندی را یاد می گیرید. شما همچنین در دوره های آموزشی در مورد زندگی (KNM) و کار در هلند (ONA) خواهید آموخت. همچنین دروسی را که بخشی از بیانیه مشارکت هستند دنبال خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد ادغام: www.inburgeren.nl به زبان های مختلف موجود است.

در وب سایت www.ikwilinburgeren.nl اطلاعات بیشتری در مورد آموزشگاه های زبان در هر شهرداری خواهید یافت.