انشگاه رادبود نایمخن در حال انجام یک مطالعه جدید و منحصر به فرد در مورد نحوه

انشگاه رادبود نایمخن در حال انجام یک مطالعه جدید و منحصر به فرد در مورد نحوه عملکرد مغز انسان است و با تحقیقات
منحصر به فرد در میان سی و چند نفر با مطالعه مغز سالم میخواهیم نحوه عملکرد مغزمان را بهتر درک کنیم. تاثیر خواب،
استرس، غذا و چیزهایی که هر روز تجربه می کنیم چیست؟ آیا کنجکاو هستید که چگونه می توانید به آینده ای شادتر و سالم
تر برای خود و عزیزانتان کمک کنید؟
افراد زیادی در این مطالعه شرکت کردند و اکنون میدان برای شرکت کنندگان یا مشارکت بیشتر باز است.
شرایط شرکت به شرح زیر است:
■ بین 30 تا 40 سال
■ ساکن نایمخن یا اطراف
آیا کنجکاو هستید که چگونه مغز شما بر زندگی روزمره شما تأثیر می گذارد؟
اگر بلی پس به مطالعه مغز سالم بپیوندید!
این یعنی چی؟
■ به مدت سه هفته در سال، از متر فعالیت مانند کمربند خواب استفاده می کنید و پرسشنامه ها را پر می کنید
■ سه روز در سال برای اندازه گیری های مختلف به دانشگاه رادبود می آیید . مثلا تست تناسب اندام انجام می دهید، از شما
خون می گیرند و از مغز شما عکس می گیرند.
آنچه دریافت میکنید:
■ حداقل 150 یورو
■ نتایج اندازه گیری خودتان
■ عکس مغز شما
■ سه روز سرگرم کننده در دانشگاه رادبود
برای اشتراک کردن به آدرس ذیل وصل شوید:

Www.dertigersbrein.nl

Info@dertigersbrein.nl

06-50008389