انشگاه رادبود نایمخن در حال انجام یک مطالعه جدید و منحصر به فرد در مورد نحوه

انشگاه رادبود نایمخن در حال انجام یک مطالعه جدید و منحصر به فرد در مورد نحوه عملکرد مغز انسان است و با تحقیقات منحصر به فرد در میان سی و چند نفر با مطالعه مغز سالم میخواهیم نحوه عملکرد مغزمان را بهتر درک کنیم. تاثیر خواب، استرس، غذا و چیزهایی که هر روز تجربه می…