Bindkracht10
helpt mensen met een laag inkomen in Nijmegen die financiële vragen hebben (geld)

Als uw situatie verandert, heeft dit vaak gevolgen voor uw inkomsten van uitgaven. Bijvoorbeeld wanneer u trouwt, scheidt, verhuist of een kind krijgt. Medewerkers van Bindkracht10 kunnen:

  • Kijk samen met u naar uw inkomen. Bepaal van het genoeg is om van te leven
  • Advies over uitgaven / saldo-inkomsten
  • Hulp bij schulden

Let op: als je nog een contactpersoon bij VluchtelingenWerk beschikbaar hebt, praat dan eerst met hem of haar.

Bindkracht10 is een samenvoeging van Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal. Het Inter-lokaal is opgericht in de jaren zeventig van de vorige eeuw om immigranten te helpen. En nog steeds werkt Bindkracht10 voor en met mensen van verschillende afkomst. We hebben verschillende activiteiten op het gebied van diversiteit, ook voor vluchtelingen.

Bijvoorbeeld:

  • Activiteiten voor jongeren op de internationale school: Pontemcollege (ISK)
  • Ouderlijke ondersteuning
  • Educatieve activiteiten voor kinderen (4 tot en met 12) in verschillende asielzoekerscentra en scholen in de regio
  • 3-jarige ondersteuning aan nieuwe statushouders om hun weg te volgen naar een succesvolle inburgering (in samenwerking met Vluchtelingenwerk & Bureau Wijland)

Meer informatie over Bindkracht10