Uitkering en plichten

Nederland is een land met goede sociale voorzieningen. Eén van die voorzieningen is de uitkering voor mensen (niet alleen vluchtelingen) die zelf nog geen of onvoldoende geld kunnen verdienen. Dit heet een uitkering uit de Participatiewet. De Nederlandse overheid betaalt deze uitkering uit de loonbelasting die alle werkende mensen moeten betalen.

De uitkering is tijdelijk

Een uitkering is altijd tijdelijk. Zodra u zelf geld kunt verdienen, moet u dit doen. Ook als u nog geen volledige baan heeft. Het geld dat u verdient, wordt verrekend met uw uitkering.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Woont u in de gemeente Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar of Berg en Dal en ontvangt u een uitkering? Dan krijgt u na enige tijd een uitnodiging voor een intakegesprek bij WerkBedrijf. WerkBedrijf begeleidt mensen met een uitkering naar werk en maakt samen met u afspraken over wat u kunt doen om werk te vinden. Als u een uitnodiging krijgt, bent u verplicht om te komen.

Wat moet u doen als u een uitkering heeft?

  • Als de gemeente of WerkBedrijf u uitnodigt voor een gesprek, moet u komen.
  • Als er iets wijzigt in uw situatie of u heeft geld verdiend, dan moet u dit direct melden bij de gemeente.

Welke gevolgen deze wijzigingen of inkomsten hebben, dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de uitkering en bijverdienen (met voorbeelden) en meer informatie over waarom en hoe u wijzigingen moet doorgeven. Heeft u nog vragen? Hier vindt u de contactgegevens van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen.