Studie betalen | Studiefinanciering (DUO)

Studeren kost geld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan u helpen om deze kosten te betalen. In sommige gevallen helpt ook de Stichting Vluchteling-Studenten, het UAF. De gemeente kan u informatie geven over de overstap van de uitkering naar studiefinanciering.

Gemeente Nijmegen (afdeling Inkomen)
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
UAF (hulp bij studeren voor vluchtelingen)

Studiefinanciering van DUO

Alle studenten in Nederland die voltijd gaan studeren aan een officieel erkende opleiding (geen private onderwijs- of cursusorganisatie), kunnen bij DUO geld lenen om te studeren. U kunt bij uw school vragen of de opleiding erkend is en of u studiefinanciering kunt krijgen. Dit geld heet studiefinanciering. Ook regelt u met DUO het studentenreisproduct (dat heet ook wel een OV-kaart. OV staat voor openbaar vervoer zoals trein, bus en meer). De kosten hiervan zijn soms ook een lening. 

Studiefinanciering als u onder de 30 jaar start

Om studiefinanciering te krijgen, moet u jonger zijn dan 30 jaar. Als u al studiefinanciering krijgt en u wordt 30, loopt uw studiefinanciering door. Als u ouder bent dan 30, neem dan contact op met het UAF en uw gemeente om de mogelijkheden te bespreken voor het financieren van een studie.

Officieel erkende voltijdopleiding

De school waar u een opleiding gaat doen, moet officieel erkend zijn. U kunt bij uw school vragen of de opleiding erkend is en of u studiefinanciering kunt krijgen.

Let op:
Vaak is dat niet zo bij particuliere onderwijs- of cursusinstellingen.

Onderdelen van de studiefinanciering

Studiefinanciering bestaat uit verschillende delen. Het ligt aan het niveau dat u gaat studeren, en uw persoonlijke situatie, of u toegang hebt tot de delen. Soms zijn de bedragen een gift, voorlopige lening of lening.

Wat is het verschil tussen een gift, voorlopige lening en lening?
Afhankelijk van op welk niveau u studeert, zijn de onderdelen een gift, voorlopige lening of een lening:

  • Gift
    Een gift betekent dat u het geld krijgt. U hoeft dan het geld niet terug te betalen aan DUO.
  • Voorlopige lening
    Een voorlopige lening is een lening, die u terug moet betalen, behalve als u het diploma haalt binnen 10 jaar.
  • Lening
    Een lening is geld dat u altijd moet terugbetalen. Later als u gaat werken, moet u het terugbetalen in delen.

Onderdelen van de studiefinanciering (2018)

Omschrijving

Basisbeurs

Vast basisbedrag van de studiefinanciering, maar vanaf 2018 alleen voor mbo 1 & 2.

Lening

Lening

Aanvullende beurs
(extra bedrag)

Als uw ouders niet kunnen meebetalen aan uw levensonderhoud omdat zij bijvoorbeeld een laag inkomen hebben, kunt u de aanvullende beurs aanvragen.

Voor veel vluchtelingen die zonder ouders in Nederland wonen, is dit het geval. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Afhankelijk van op welk niveau u studeert, is dit een gift of voorlopige lening.
Als uw ouders geen gegevens over hun inkomen in kunnen sturen, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is waar zij verblijven, kunt u dit formulier invullen.

Studentenreisproduct (OV-kaart)

Met deze kaart kunt u tijdens een bepaalde periode in de week gratis reizen met het openbaar vervoer.

Collegegeldkrediet

Dit is een bedrag dat u kunt lenen om uw collegegeld te betalen.

Verschillen per niveau voor de studiefinanciering

Voor studiefinanciering zijn er andere regels voor het mbo en voor het hbo/wo. Ook de periode dat u kunt lenen of een reiskaart kunt gebruiken verschilt per niveau.

Dit is een tabel die een overzicht geeft van de situatie als u in 2018 gaat voltijd gaat studeren (nieuwe regels). Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Bekijk altijd uw persoonlijke situatie op www.duo.nl.

Onderdeel Studiefinanciering

Meerjarige mbo-opleiding niveau 1&2

Meerjarige mbo-opleiding niveau 3&4

Hbo & universiteit

 

Studiefinanciering kunt u aanvragen vanaf uw 18e verjaardag. Voor dat moment krijgen uw ouders kinderbijslag voor u. Het studentenreisproduct kunt u al vanaf de start van uw opleiding aanvragen, ook als u nog geen 18 bent.

Studiefinanciering en het studentenreisproduct kunt u aanvragen vanaf start van de opleiding, ook als u nog geen 18 jaar bent.

 NIVEAUS >>

MEERJARIGE MBO-OPLEIDING NIVEAU 1 & 2

MEERJARIGE MBO-OPLEIDING NIVEAU 3 & 4

HBO & WO (UNIVERSITEIT)

Basisbeurs

Gift

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Lening

Lening met rente

Lening met rente

Lening met rente

Aanvullende beurs
(extra bedrag)

Gift

Eerste jaar een gift

Daarna:

Voorlopige lening

Eerste 5 maanden een gift

Daarna:

Voorlopige lening voor de officiële periode die de studie duurt

Studentenreis-product (ov-kaart)

Gift

Hele schoolperiode

Voorlopige lening

Maximaal 7 jaar

Voorlopige lening

Studieduur + 1 jaar

Collegegeld-krediet

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Lening met rente

Terugbetalen van de lening

Had u een lening bij DUO? Na het afronden van uw opleiding en als u werk heeft, dan betaalt u een klein deel van uw inkomen aan DUO terug, voor een periode van maximaal 35 jaar. U betaalt pas terug als u genoeg verdient. Bijvoorbeeld 50 euro per maand bij een laag inkomen.

Let op:
Lenen is niet altijd slecht, maar u moet het wel terugbetalen. Leen daarom bewust. Neem bijvoorbeeld een bijbaan en leen minder.

Meer informatie

⇒ Hoeveel studiefinanciering kan ik lenen of krijgen? Check de rekenhulp van DUO.  
⇒ Op deze pagina vindt u websites over studeren en geld.
⇒ Het NIBUD geeft financieel advies bij studeren.