Diplomawaardering | Waarde diploma of werkniveau

Heeft u in uw thuisland een diploma gehaald, of al werkervaring opgedaan? Als u in Nederland wilt werken of studeren, kunt u het niveau van uw diploma officieel laten vaststellen. Of van uw werkniveau. De organisatie Internationale DiplomaWaardering (IDW) stelt dan vast wat de waarde ervan is, in Nederland. Als resultaat krijgt u krijgt dan een officieel document met daarop de Nederlandse uitleg van uw buitenlandse diploma. Ook als u geen diploma heeft, kan IDW uw niveau bepalen.

Wat is diplomawaardering

Een diplomawaardering is een vergelijking van een buitenlands diploma met het Nederlandse onderwijssysteem. Maar het is geen Nederlands diploma.

⇒ Met het certificaat van IDW mag u niet automatisch in een beroep gaan werken.
⇒ Het certificaat is niet een automatische toelating tot een opleiding.

Of een opleiding of werkplek u toelaat, dat beslist altijd een werkgever of onderwijsinstelling zelf.

Wanneer is diplomawaardering gratis?

Als u moet inburgeren, is één diplomawaardering opvragen gratis. U hoeft niet te wachten tot de ONA-cursus. U kunt de diplomawaardering aanvragen op het moment dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen.

⇒ U kunt gratis diplomawaardering aanvragen als u in moet burgeren na 1 januari 2015.

Welke diploma’s kunt u laten waarderen?

⇒ Uw opleiding moet langer dan 1000 uur geduurd hebben (1 schooljaar).
⇒ Uw opleiding was aan een door de overheid erkende instelling.
⇒ Als u uw opleiding niet afgemaakt heeft, kan uw diploma soms ook gewaardeerd worden. Dit kan als u minimaal 1 schooljaar heeft afgerond.
⇒ U kunt 1 diploma gratis laten waarderen. Kies hiervoor het hoogste diploma.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen? En heeft u geen bewijs van uw diploma? Dan kunt u een aanvraag doen voor een Indicatie Onderwijsniveau. Uw niveau wordt dan toch bepaald.

Diplomawaardering aanvragen

Ga naar de website van IDW.

Meer informatie over diplomawaardering

⇒ Tel: 0031-79-3217930 (maandag tot donderdag tussen 9.00 en 12.30)
⇒ E-mail: info@idw.nl
 Bekijk de website van IDW (in Nederlands en Engels)