Zorgtoeslag | Geld voor uw zorgverzekering

Zorgverzekering is duur, met name als u een laag inkomen heeft. Daarom helpt de mensen met een laag inkomen met een klein bedrag dat bijdraagt aan het betalen van de kosten van de zorgverzekering. Dit noemen we de: zorgtoeslag.

Meestal heeft VWN zorgtoeslag al voor u aangevraagd op het moment dat u een huis krijgt. Als u opnieuw moet aanmelden voor de zorgtoeslag moet u:

⇒ 18 jaar of ouder zijn
⇒ Een Nederlandse zorgverzekering hebben
⇒ In bezit zijn van een verblijfsvergunning
⇒ Een laag inkomen hebben

Wie heeft er recht op zorgtoeslag?

Het maximum inkomen dat men kan verdienen om nog steeds in aanmerking te komen voor zorgtoeslag hangt af van uw leefsituatie:

⇒ Een alleenstaande: max. €27.857 per jaar (op basis van gegevens 2017)
⇒ Een persoon met partner die officieel samenleven: max. €35.116 per jaar

Ook moeten uw spaargeld en uw beleggingen minder dan de volgende bedragen zijn:

⇒ €107.752 voor alleenstaanden
⇒ €132.752 totaal voor officieel samenlevende partners

Hoeveel is de zorgtoeslag?

Hoeveel geld u zult ontvangen hangt af van hoeveel inkomen u krijgt. Hoe meer inkomen u hebt, hoe minder geld u zult krijgen via de zorgtoeslag.

U kunt het geldbedrag dat u ontvangt via de zorgtoeslag via deze website berekenen

Via deze website kunt u ongeveer zien hoeveel zorgtoeslag u zult krijgen

Zorgtoeslag aanvragen en wijzigen

Meestal heeft VWN al zorgtoeslag voor u aangevraagd. Als u inkomen verandert moet u uw inkomen ook online aanpassen via ‘Mijn Toeslagen’ bij DigiD. Dan wordt het zorgtoeslagbedrag aangepast.

U kunt u aanmelden voor zorgtoeslag via de DigiD-website. Hier gaat u naar ‘Mijn Toeslagen’. Daar kunt u de optie vinden om u aan te melden voor zorgtoeslag.

⇒ Mijn toeslagen.nl

U kunt u op elk moment voor de zorgtoeslag aanmelden voor de komende maanden van het jaar.  Als u geld van de zorgtoeslag voor het jaar ervoor terug wilt krijgen zult u voor 1 september van het volgende jaar moeten aanmelden.

TIP:
Als iemand van VWN uw toeslagen aanpast, verloopt de verwerking ervan sneller.